DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Rusland, Blijf In Mij
Toewijding Aan De Twee Harten

18 september 1993 

(Moskou-Crisis in Rusland.)   

Heer? 

Ik Ben; vrede zij met je;

onthoud, Mijn Vassula, Ik ben het die leidt; je hoeft niet bang te zijn want elke stap van jou wordt door Mij geleid; wees niettemin voorzichtig niet na te laten te vermelden dat ze[1] Rusland moeten toewijden aan Onze Twee Harten … en dat de Triomf zal komen; Ik zal tot hen komen om hun verdorde land met Mijn Geest te bevloeien, dit zal niet gebeuren zonder beroeringen[2] en offers; Ik, de Heer, zeg je dat Ik Mijn Glorie put uit ieder berouw­vol hart; blijf in Mij en sta Mij toe Mijn plannen in jullie allen[3] te voltooien;

Ik zegen ieder van jullie; ic;

21 september 1993 

(Moskou.) 

Heer, ik vraag U of het voor U mogelijk is mij een toewijding aan de Twee Harten te dicteren, aangezien U mij gevraagd hebt tegen de Russen te zeggen hun land toe te wijden aan Uw Twee Harten. Wilt U dit doen, Heer, zodat ik het naar hen kan zenden? 

Mijn kind, je moet tegenover Mij niet aarzelen;[4] ja, Ik zal je van ganser harte een toewijding geven; schrijf:  

omdat het is aangeduid in de profetieën van Uw Woord,
O Heer, weten, vertrouwen en geloven wij
dat de Triomf van Uw Heilig Hart,
en van het Onbevlekte Hart van Maria
in de nabije toekomst zal plaatsvinden;

daarom komen wij nederig onszelf,
onze gezinnen en ons land toewijden
aan Uw Twee Heilige Harten;               

wij geloven dat
door ons land aan U toe te wijden,
de ene natie niet tegen de andere het zwaard zal trekken,
en dat er niet langer oorlogsvoorbereidingen zullen zijn;

wij gelo­ven dat
door het toewijden van ons land
aan Uw Twee Beminnende Harten,
alle menselijke trots en arrogantie,
alle goddeloosheid en verharding van het hart zullen verdwijnen,
en dat alle kwaad zal worden vervangen
door liefde en goede dingen; 

wij geloven dat
Uw Twee Heilige Harten nu niet zullen weerstaan
aan onze zuchten en onze noden,
maar in hun Vlam van Liefde ons zullen verhoren,
en tot ons zullen komen om onze diepe wonden te genezen
en ons vrede te brengen;      

O Heilig Hart van Jezus
en Onbevlekt Hart van Maria,
blaas over ons een vonk van Uw Twee Harten
om ons hart te doen oplaaien,
maak van ons land
de volmaakte Verblijfplaats voor Uw Heiligheid;
verblijf in ons en wij in U
opdat wij door de Liefde van Uw Twee Harten
Vrede, Eenheid en Bekering mogen vinden;
amen;

Vassula-van-Mijn-Passie, Ik ben met je; Enig, Almachtig, Standvastig, Trouw en Waar; de Amen vergezelt je;

hoor Mij: scepters en tronen hebben nooit indruk op mij gemaakt; daarom begunstigt de Wijsheid de armen en de onwetenden; door middel van jouw nietigheid zal Mijn Heilig Aanschijn worden onthuld; Ik zal een eeuwigdurende herinnering nalaten voor hen aan wie Ik vrijwillig Mijzelf[5] heb geopenbaard;

Ik zal Mijzelf laten zien aan jouw maatschappij; Ik zal niet verhullen dat Ik Ben de Auteur is van Waar Leven in God; ook[6] dit is een geschenk van de Allerhoogste … en jij, Mijn kind, eer Mij, je God, door zonder vrees naar de bijeenkomsten te gaan om Mijn Grootheid te onthullen; geef bekendheid aan de profetieën die Ikzelf je gegeven heb door Mijn Gebod en Ik zal ze de vier hoeken van de aarde doen bereiken als een bliksemflits;

wees edelmoedig in het Mij geven van je tijd en ga waar hulp nodig is; toon nooit partijdigheid; ga nu in geloof en wees een getuige voor altijd; Ik, de Heer, de Heilige, zal altijd met je spreken; ook[7] op deze wijze, ja! kom;


[1] De Russen.

[2] Vier dagen later op de 22ste was de crisis in Moskou op haar hoog­tepunt.

[3] Pater O'Carroll, Pater Rolf & ik.

[4] Ik had geaarzeld het Hem te vragen.

[5] Als Jezus mij uitwist en Zichzelf openbaart gedurende bijeenkomsten en ontmoetingen.

[6] Het feit dat Hij Zichzelf verschijnend laat zien.

[7] Toen Jezus eraan toevoegde: "Ook op deze wijze", was dat omdat ik aarzelde, niet begrijpend of Zijn gesprekken uitsluitend mondeling of ook in geschreven vorm zullen zijn.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message