DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Ben De Behoeder Van Je Ziel
De Hemel Is Je Thuis

3 september 1993 

(Kopenhagen - Denemar­ken.)   

Heer? 

Ik Ben; wees niet bang, Ik ben de Behoeder van je ziel; de Liefde is met je;

bedenk dat niet jij het bent die heeft verkozen hier te zijn; Ik heb besloten je naar deze natie te zenden om Mij te verheerlijken; Ik heb Mijn speciale zielen gebruikt om te werken en een deur te openen naar Zweden, Denemarken en Holland; Mijn Geest, de Gever van Leven, zal door hun steden gaan en iedereen[1] doen herleven;

Ik zegen jullie allen; ic;

 

5 september 1993 

Ik dank U, Beminde Vader
dat U ons Uw Zoon hebt gegeven, het Levende Woord, 

Ik dank U uit heel mijn hart
liefhebbende en allertederste van alle Vaders. 

Uw Liefde voor mij is zo groot geweest, zo duidelijk,
dat ik overal over Uw Liefde zou spreken
waarheen U mij ook zendt. 

Zend mij om te getuigen van Uw wonderen
in het land van vergetelheid, tussen de doden
en in de walgelijke diepten van de zonde. 

Zend mij naar waar al het goede
is veranderd in kwaad. 

Zend mij naar waar ellende
langzaam Uw kinderen doodt. 

Zend mij naar waar ze de aanblik van het Kruis afwijzen
en het Offer van Uw Zoon verwerpen. 

Zend mij naar de graven
om door Uw Woord hen die verrot zijn te doen ontwaken. 

Zend mij om Uw Trouw te verkondigen
aan de trouwelozen en tot hen te schreeuwen
dat ze berouw moeten hebben,
en hun te zeggen dat:
Het Koninkrijk van God ophanden is!

Mijn trouwe dienares, Ik, Jahweh, zegen je; de Hemel is je thuis;

ja, wees snel in edelmoedigheid tegenover de zondaars, Ik zal verheerlijkt worden; laat hun stenen hart worden verbrijzeld door Mijn Woord en Ik zal het vervangen, en hun een hart van vlees geven … ga en getuig, Mijn kind, en alles zal goed komen;[2]  luister niet naar hem; Ik heb jou opgewekt voor Mijn Glorie! Ik bemin je eeuwig; Vassula, raak niet ontmoedigd; Mijn Woord zal de harten doordringen en ze doen herleven; Ik, Jahweh, zal doorgaan Mijn Onderrichtingen over je uit te storten;

kom;


[1] D.w.z. ieder die door de Heilige Geest wordt aangeraakt.

[2] Ik hoorde Satan schreeuwen: “Je bent vervloekt!”

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message