DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Profeten Worden Niet Serieus Genomen

19 juni 1993 

Van eeuw tot eeuw Heer,
bewijst U dat U Zelf onze Redder bent.
In Uw Liefde en Barmhartigheid
verlost U ons;
U hebt ons overladen met Uw Liefde
door ieder van ons bij zijn naam te roepen. 

Allertederste Jezus,
U stapte nogmaals uit de Hemel om ons eraan te herinneren
dat wie dan ook Uw Wet van Liefde zal onderhouden,
zal leven in God en God zal leven in hem.
Hoe komt het dat zovelen opstandig zijn en Uw Heilige Geest verdriet doen?
Hoe komt het dat zovelen strijd leveren tegen U?
Hoe komt het dat de klei die U gevormd hebt veranderde in Uw vijand

Waarom Heer, hebt U zovelen
toegestaan van Uw Weg af te dwalen
en hun hart te verharden in plaats van U te vrezen?
Waarom hebt U de rebellen toegestaan Uw Heiligdom te vertrappen
en een gruwel te worden in Uw Ogen? 

Vassula, Ik heb je verteld dat Ik Mijn Waarschuwingen had gezonden door verschillende profeten,[1] maar in jouw generatie worden Mijn profeten niet serieus genomen; vandaag, als de Hemel spreekt, is dat het laatste wat ze interesseert; nauwelijks spreek Ik een woord door Mijn woordvoerder, of ze storten zich op hem en maken jacht op hem; maar Mijn Huis zal door de armen worden herbouwd, door de kreupelen, de blinden en de lammen; de laatsten zullen de eersten zijn en de eersten de laatsten; Ik heb de ogen en de oren van de slechtste onder jullie geopend en Ik heb blind en doof gemaakt al diegenen die beweren dat ze konden zien en horen; Mijn Naam zal weer geëerd en aanbeden worden;

Mijn kind, raak nooit uitgeput in je ontmoetingen met Mij; je hebt nog niets gezien van Mijn Mysteries, schepsel, wees dus niet bang wanneer Ik je op deze wijze kom bezoeken … ga nu Mijn Wonden binnen;

Ik ben met je voor jouw redding en de redding van anderen;


[1] Fatima? en andere zoals Garabandal?

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message