DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Het Zevende Zegel

3 juni 1993 

Heer? 

Ik Ben; leg je last op Mij, Mijn kind … 

Mijn oren worden ziek van het luidkeels protesteren van de slechte mensen, hun boosaardige tong verzint de ene leugen na de andere over mij. 

jouw valse beschuldigers zullen op een dag tegenover Mij komen te staan … Ik ben met je, heb je dat niet gemerkt? al hun beschuldigingen zullen als overtollig water wegstromen! sta op! sta op en leg de zieken de handen op en Ik zal ze genezen; spreek! en het uiten van Mijn Woorden door jouw mond zal hun geest in Mijn omhelzing doen vallen;[1] steun op Mij, Ik heb je Mijn Vrede gegeven, blijf dus in deze Vrede; wees nu niet bang … zie, 

            Ik ben de Verrijzenis 

maar de vorst van deze wereld is de Dood; beschuldig je vervolgers niet opdat Ik ook jou niet zal oordelen op de Dag van het Oordeel; ziel-van-Mijn-Passie, Ik, de Heer, laat je de stappen zien die Ik heb gezet tot Mijn Passie; aangezien je Mij dient, moet je Mij volgen; wat wil je dat Ik zeg: "volg Mij maar niet in Mijn Voetspoor?" dit kan niet, wie Mij dient, zal Mijn met Bloed besmeurde Voetspoor volgen ... het is door Mijn Vinger dat je de doden opwekt;[2] zij die Mijn wonderen nog steeds niet zien, zijn degenen aan wie Mijn Koninkrijk voorbijgegaan[3] is;

Mijn vrien­din, Mijn vriendinnetje, zie met hoeveel Hemels Manna Ik je heb gevoed; en Ik, je God, zal je blijven voeden; niemand zal Mijn Hand van jouw mond wegduwen; Ik zal je Sterkte zijn om Mijn Plan uit te voeren door jouw broosheid; Ik bereid jullie allen voor op Mijn Koninkrijk; schrijf:

de wereld wijst vandaag Onze Twee Harten af, het Hart van je Heilige Moeder en Mijn Heilig Hart; de tijd waarin jullie nu leven is een tijd van Barmhartigheid; Ik heb je al uitgelegd[4] wat er zal volgen als het zesde zegel zal worden verbroken; en nu hoor Mij en schrijf:

direct nadat Onze Twee Harten het getuigenis[5] hebben voltooid, zal Ik het zevende zegel verbreken en daarop, zal er een ontzagwekkende stilte zijn ...[6] in deze stilte zullen de mensen van de wereld denken dat ze hebben getriomfeerd over Onze Twee Harten, en ze zullen zich verheugen[7] en de gebeurtenis vieren, omdat ze zullen geloven dat ze zich bevrijd hebben van Onze Twee Harten die getuigden door Onze woordvoerders, aangezien wat zij getuigden een plaag voor hun oren was geworden en een plaag voor hun belangen en hun kwade bedoelingen;

dan, plotseling, zal deze stilte verbroken worden door de komst van Mijn Dag, en wee de onzuiveren! wee de onboetvaardigen, deze woestijn zal bezaaid zijn met hun lijken, deze woestijn die zijzelf hebben aangelegd; Mijn engel zal dan het wierookvat dat hij vasthield vóór Mijn Troon en het altaar vullen met Vuur dat hij op de aarde[8] zal werpen; en terwijl iedereen zal toekijken, zal er een geweldige aardbeving komen, en de elementen van de aarde zullen vlamvatten en uiteenvallen;[9] velen zullen naar de bergen vluchten om zich in holen en tussen de rotsen[10] te verbergen, ze zullen naar Mij roepen, maar Ik zal niet luisteren, ze zullen Mij uitdagen en Mijn Heilige Naam lasteren en tot de bergen en de rotsen zeggen: "val op ons en verberg ons voor Hem die op de Troon gezeten is, en voor de woede van het Lam[11]", want Mijn Dag zal komen en wie kan hem overleven? en de overlevenden zullen op hun knieën vallen, overweldigd door vrees en Mij alleen loven, hun God[12] … dan zullen de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde[13] over jullie komen; het koninkrijk[14] van de wereld zal Mijn Koninkrijk worden en Ik zal regeren in ieder hart; de wereld[15] van het verleden zal voorbij zijn; ziel, Mijn Rijk zal in jouw dagen beginnen;


[1] Geveld door de Geest. (Dat gebeurde verscheidene malen tijdens bijeenkomsten.)

[2] Geestelijk; bekerin­gen.

[3] Hen voorbijgegaan zijn.

[4] Zie Boodschap 18  februari 1993.

[5] Ik geloof dat het betekent wanneer de tijd rijp is voor de Dag van de Heer Apok. 11:7.

[6] Apok. 8:1.

[7] Apok. 11:10.

[8] Apok. 8:5.

[9] 2 Petrus 3:12.

[10] Apok. 6:15.

[11] Apok. 6:16.

[12] Apok. 11:13.

[13] Apok. 21:1.

[14] Apok. 11:15.

[15] Apok. 21:4.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message