DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Er Is Een Samenzwering Onder De Herders

1 juni 1993 

Mijn Heer en Verlosser,
hoelang zult U Satan nog toe­staan ons in rook te hullen?
Waarom laat U deze vervolging toe?
Red ons, Heer, omwille van Uw Liefde!

vrede;

vreugde van Mijn Heilig Hart, luister: de redeneringen van sterfelijke mensen zijn niet goddelijk; Ik, de Heer, reisde de wereld over om de wereld te waarschuwen dat de Vijand over hen zal komen als een geweldige golf om hen te overweldigen, maar niemand geloofde echt dat Satan ooit de poorten van Mijn Heiligdom zou binnendringen, en toch heeft hij dat gedaan … hij is regelrecht Mijn Heiligdom binnengegaan door de zonden en de dwalingen van de Mijnen die zich tot op de dag van vandaag verzetten tegen de herder[1] die Ik jullie gegeven heb; dus hoe kun je dan verwachten dat Mijn lammeren die priesters respecteren als zij zelf rebelleren tegen de door Mij gekozene? ze schenken geen aandacht aan Mijn herder …

verdriet overvalt Mij en Mijn Hart wordt verscheurd door wat Ik nog zie aankomen; wat eens een gedeeltelijke geloofsafval was, zal nu een algemene geloofsafval worden, stevig geworteld; deze geloofsafval zal zo kolossaal zijn, dat hij velen zal verslinden als hij zich verspreidt …

Mijn Heer, red ons en houd het tegen! U hebt Zelf gezegd dat U sterker bent dan Satan. Waarom wacht U en laat U de dingen uit de hand lopen?? 

samenzwering, Mijn kind; samenzwering en verraders gaan samen; toen de Dood door de ramen Mijn Heiligdom binnen was gekomen en zich goed en wel een weg naar binnen had gebaand naar het hart van Mijn Huis, heb Ik Mijn Moeder gezonden om jullie[2] te waarschuwen; zeg dus niet dat Ik te lang gewacht heb, dochter, de (…)[3] zijn degenen die onvoorzichtig geweest zijn; ze hebben niet Mijn Wil gezocht; Ik had ze gewaarschuwd maar zo weinigen schenken aandacht aan Mijn Waarschuwingen; zelfs tot vandaag en ach … hoe dikwijls heb Ik geweend om hun hoogmoed … (Ik zou ze hebben kunnen terechtwijzen in Mijn woede, ze verpulverend tot stof, maar Ik geef er de voorkeur aan ze met zachtheid te achtervolgen;)

- Ik zeg je dat er een samenzwering plaats vindt onder de herders die zich verzetten tegen hun aller herder; en de Vernieler leidt hen tot het ontheiligen van Mijn Heilige Naam en de opstandige geest die in hen gedijt, zal nu zelf aan de oppervlakte komen; heb je niet gelezen, heb je niet begrepen? “een ellendeling” zal opstaan en zijn troepen zullen de heilige citadel ontwijden; ze zullen het Eeuwigdurend Offer afschaffen en de rampzalige gruwel oprichten[4] … hij zal zichzelf groter wanen dan alle goden en hij zal ongelooflijke heiligschennissen uitspreken tegen de God der goden, en hij zal gedijen totdat de gramschap haar hoogtepunt heeft bereikt, en hij zal grote eer bewijzen aan hen die hem zullen erkennen, door hun grote autori­teit te verlenen[5]… deze opstandige geest zal de mensen van de wereld[6] overhalen;”

ja, er zal een tijd van groot leed komen, ongeëvenaard sinds de naties ontstonden;[7] Ik had jullie gevraagd waakzaam te blijven en nachtwaken van gebed te houden, opdat jullie niet ook worden weggevaagd; daarom wees bereid en trouw; wat zou Ik jullie nog meer kunnen zeggen dat Ik niet al gezegd heb? verkondig Mijn boodschap, Vassula;


[1] Zijne Heiligheid Paus Johannes-Paulus II.

[2] De verschijningen van Fatima?

[3] God stond mij niet toe dat woord te schrijven.

[4] Daniël 11:31.

[5] Dan. 11:36-39.

[6] Apok. 13:14.

[7] Dan. 12:1.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message