DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Wet Is Niet Moeilijk Te Volgen Als Jullie Mij Werkelijk Beminnen
Een Gebed

18 mei 1993 

(Israel.) 

(Boodschappen voor de Canadese pelgrims.) 

Mijn Vassula, heb Mijn Vrede;

Ik zeg je, door Mij zo bemind en door Mijn Vader zo begunstigd, Ik, Jezus van Nazareth, heb jou bevrijd, Ik heb jullie allen bevrijd; prijs Mij en bid voor hen wier hart nog zo ver van Mij is en door de wereld in beslag genomen; Ik zeg jullie plechtig: de dagen zijn geteld en Degene op Wie jullie hebben gewacht zal plotseling over jullie komen! wees dus voorbereid … en leef elke dag alsof het jullie laatste dag op aarde is;

Ik heb Mijn Vader verheerlijkt, wil je Mij niet verheerlijken? inderdaad, Ik, je Verlosser, heb je ertoe gebracht Mijn Voetstappen[1] te volgen; Ik zeg jullie, wie Mij dient moet Mij volgen tot het einde, wie Mij zoekt, zal het Leven vinden, wie luistert naar Mijn Stem en naar Mijn Woorden, zal zonder klagen beproevingen doorstaan; Mijn Wet is niet moeilijk te volgen als jullie Mij werkelijk beminnen; liefde overwint, liefde is duidelijk, liefde verdraagt geduldig, kom dus en weiger Mij niets; wees niet bang, Mijn Hart is een Afgrond van Liefde;

Ik zegen jullie allen uit de grond van Mijn Hart, kleine vrienden;


(Later:) 

vrede zij met je; herhaal na Mij deze woorden: 

Jezus mijn Licht, Jezus, mijn Leidsman,
ik bemin U, omdat U mij de Weg hebt gewezen,
Heilige Geest, mijn Heilige Metgezel en mijn Vriend,
U die mij raad, wijsheid en troost in mijn oor fluistert,
ik bemin U, want U stond mijn ogen toe te zien, en te horen, 
ik aanbid U, omdat U mij weer tot leven hebt
en U werd, O Zoet Manna uit de
mijn dagelijks Brood,
U hebt mijn bedroefde en ellendige ziel
U zorgt voor mij in deze
en U denkt aan mijn noden,
U verspreidt in een laaiende vlam
Uw Gaven over de gehele mensheid,
tot Glorie van de Allerheiligste Drieëenheid,
geef ons allen de genade om onszelf te wijden aan
het gehoorzamen aan Uw geboden,
en opdat Uw Wet onze vreugde wordt;
amen; 

goed; Ik bemin je en zegen je; je Beminde; ic;


[1] Jezus bedoelt Zijn voetsporen in Zijn vaderland.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message