DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Beminde Kinderen, Jullie Harten Zijn Nog Ver Van Ons Verwijderd

26 april 1993 

(Onze Heilige Moeder spreekt.)

beminde kinderen, jullie harten zijn nog ver van Ons[1], omdat jullie nog niet de bedoeling begrepen hebben van Onze openbaringen noch van Onze woorden in Onze Boodschappen; jullie hebben de bedoeling van Vrede, Liefde en Eenheid nog niet begrepen; als jullie dat wel hadden begrepen, zouden jullie landen vandaag niet in vuur en vlam staan; als jullie Onze Boodschappen hadden begrepen, zouden jullie ook deze woorden van Jezus hebben begrepen en ze in praktijk hebben gebracht: "ieder die groot wil zijn onder jullie moet jullie dienaar zijn en ieder die de eerste onder jullie wil zijn, moet jullie slaaf zijn"; net zoals Jezus niet kwam om te worden gediend maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen, leer dat het Rijk der Hemelen voor iedereen is, maar niet iedereen ziet het en niet iedereen gaat er binnen; wees dus niet verbaasd als jullie zien dat het aan anderen wordt gegeven in plaats van aan jullie;

God komt nu tot iedereen, maar velen van jullie geloven niet, daarom is er geen vrede onder jullie; God is vrij om de laatst gekomenen te kiezen en hen met Zijn Heerlijkheid te verrijken in gelijke mate als Hij de eerst gekomenen heeft verrijkt; heeft Hij niet het recht te doen wat Hem behaagt? Jezus zei: “de wind blaast waarheen hij wil”; bid om Vrede in jullie hart; leef alsof het jullie laatste dag op aarde was;

Ik zal ervoor zorgen dat, nadat ik zal ophouden te verschijnen, jullie allen nog de middelen zullen hebben in de dagen van de beproevingen, om Onze Boodschappen en Onderrichtingen in het geheugen terug te roepen; Ik zal nu niet erg veel langer meer ver­schijnen, omdat de Verheven Glorie van Gods Tegenwoordigheid plotseling onder jullie zal zijn;

daarom worden jullie allen geroepen in één en dezelfde kudde, de kudde van de Heer Jezus Christus en in Zijn Mysterie; de Heerlijkheid van God zal eerder aan jullie worden geopenbaard dan jullie verwachten;

probeer te begrijpen dat Onze Liefde voor iedereen op aarde geldt, spreek dus niet ruw tegen elkaar, lieve kinderen, want God zal wie oordeelt met oordeel vergelden; wat betreft de komst van het doopsel van Vuur, de Heer zal in vlammend Vuur komen om alle kwaad van deze wereld, die in zedeloosheid is gezonken, uit te roeien en tot op de wortel af te branden;

ga door het Koninkrijk van God over heel de wereld te verkon­digen, en dat onze Boodschappen bedoeld zijn om jullie tot berouw te brengen;

Ik, jullie Heilige Moeder, zegen jullie;


[1] Onze Heilige Moeder bedoelt Jezus en zichzelf. De Twee Harten.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message