DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Christos Annesti!
Jezus Zal De Aarde Met Vuur Dopen

23 april 1993 

(Onze Heilige Moeder.) 

Ik zegen je, mijn kind; Christos annesti! 

Alithos annesti!![1]

ecclesia zal herleven! moed! Satan kan obstakels op je pad leggen, maar Ik ben bij je om ze te verwijderen; als iemand kiest voor God, zou hij alles moeten verlaten om Hem te volgen; niets van wat je doet is tevergeefs;

Vassula, er gaat een doopsel komen en wat een groot doopsel zal dat zijn! Jezus zal de aarde dopen met Vuur; tot dan zal ik blijven verschijnen; dus nu is het de tijd voor berouw, nu is het de tijd voor verzoening; Ik zeg jullie, lieve kinderen, het offer dat God vandaag van jullie vraagt is jullie leven te veranderen en heilig te leven;

God vraagt van iedere ziel berouw te hebben; zeg niet dat jullie te ellendig zijn om van God vergeving te verkrijgen en dat de Allerhoogste niet langer medelijden zal hebben; God komt tot jullie allen, zelfs tot de ellendigsten; keer terug naar God en Hij zal terugkeren naar jullie; kom en maak Zijn Hart tot jullie thuis, zoals Hij Zijn thuis maakt in jullie hart;

laat het bekend worden dat jullie zonder vurige gebeden niet in staat zullen zijn het Koninkrijk van God te zien; Zijn heerschappij op aarde is nabij; bedenk dat wat God van jullie verlangt is verandering van hart; wees niet bang jullie zonden te erkennen; leef en praktiseer het sacrament van de biecht;

Mijn kinderen, ik zegen jullie allen;


[1] Onze Heilige Moeder groette mij in het Grieks, op een Orthodoxe manier, na Pasen: In de Orthodoxie hebben wij als gewoonte om na Pasen, als we elkaar ontmoeten, elkaar te groeten met de woorden: “Christus is verrezen”. Dan antwoordt de ander: “Hij is waarlijk verrezen!”

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message