DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Rebellie Is Al Aan Het Werk

15 maart 1993 

Vassula van Mijn Passie, houd je ogen gericht op Mij; verblijd Mij en geef zoals je gisteren hebt gegeven;[1] steun altijd op Mij en je mond zal als een zwaard worden gebruikt;

Ik bemin je; wees één met Mij;

 

17 maart 1993 

vrede zij met je;

Mijn kind, jij moet Mijn kinderen alles leren wat Ik je gegeven heb; wees niet bang, want Ik sta voor je en Ik ben je Schild; niemand zal ooit, het maakt niet uit hoezeer de Boze zich inspant, tussen jou en Mij komen; hoewel Satan mensen mobiliseert om jou te hinderen, en hoewel hij hen hun krachten doet bundelen tegen jou, wees nooit bang; Ik ben de Almachtige, en Mijn Ogen zijn getuigen van de ongerechtigheid die jou, beminde, wordt aangedaan; beminde, Ik zal je doordrenken met Mijn Sterkte en Ik zal aan al Mijn kinderen brood in overvloed geven;

Ik zal jouw ijver voor Mijn Huis Mijn vijanden doen verslinden; Ik zal je tot een bedreiging voor hen maken; wees dus nooit bang omdat Ik Ben voor je staat; Mijn Zegeningen rusten op je en elke vezel van je hart zal bedekt zijn met Moed, Sterkte en Vrede; op deze wijze zul je genoegdoening schenken voor de redding van zielen en voor de vernieuwing van Mijn Huis op de meest volmaakte wijze;

verhef je stem zonder vrees, en profeteer; profeteer, Mijn kind, om de slechtheid uit zovele harten te wissen! laten zij die oren hebben luisteren naar wat de Geest vandaag tot de kerken zegt; laat allen komen die dorst hebben; schrijf en zeg tot Mijn priesterzielen het volgende: "rebellie is al aan het werk, maar in het geheim, en degene die het tegenhoudt moet eerst worden verwijderd voordat de Rebel openlijk[2] verschijnt;" Ik zeg jullie, bemin Mijn Kerk zoals Ik Haar bemin, en zoals Ik Mijzelf voor Mijn Kerk offerde om Haar volkomen heilig te maken, zo moeten jullie, Mijn priesters, jezelf offeren voor Haar, volg Mij na;

Ik zeg jullie dit alles, en Ik weet dat Mijn schapen die Mij toebehoren naar Mijn Stem zullen luisteren en Mij nooit zullen verlaten; Ik richt Mij vandaag tot jullie om jullie uit de grond van Mijn Hart dezelfde bittere woorden te zeggen die Ik bij Mijn Laatste Avondmaal tot Mijn leerlingen heb gesproken: "iemand die de tafel met Mij deelt, rebelleert tegen Mij; Ik zeg jullie dit nu voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, jullie mogen geloven dat Ik het ben die vandaag spreekt;”

Mijn kindertjes, laat jullie hart niet verontrust zijn; vertrouw op Mij en wees niet bang; weldra zal een Doop van Vuur door de Vader worden gezonden om de misdaden van deze wereld te verbranden; het uur zal komen wanneer mensen met macht Mijn Heiligdom zullen binnengaan, mensen die niet van Mij komen; in feite is dit uur er al;

Ik, Jezus Christus, wil Mijn priesters, bisschoppen en kardinalen waarschuwen; Ik wens heel Mijn Huis te waarschuwen voor een grote beproeving; Mijn Kerk nadert een grote verdrukking; bedenk dat Ik jullie door Mijn heiligmakende Geest heb uitverkoren om Mij te verheerlijken; Ik heb jullie vanaf het begin uitgekozen om de sterke zuilen van Mijn Kerk te zijn en om door het geloof in de Waarheid te leven; Ik heb jullie uitgekozen om in Mijn Heerlijkheid te delen en Mijn lammeren te weiden;

Ik verzeker jullie plechtig, dat jullie spoedig door het vuur zullen worden beproefd; bid en vast om niet op de proef te worden gesteld; blijf standvastig en bewaar de tradities die jullie geleerd zijn; gehoorzaam aan Mijn Paus,[3] wat er ook gebeurt; blijf hem trouw en Ik zal jullie de genade en de kracht geven die jullie nodig zullen hebben; Ik spoor jullie aan hem trouw te blijven en je ver te houden van ieder die tegen hem in opstand komt; luister bovenal nooit naar iemand die hem verjaagt; laat jullie liefde voor hem nooit onoprecht worden;

spoedig zullen jullie geconfronteerd worden met een beproe­ving zoals jullie nooit eerder hebben ervaren; Mijn vijanden zullen proberen jullie voor zichzelf te kopen door arglistige toespraken; de boze is al aan het werk en de Vernietiging is niet ver van jullie verwijderd; de Paus zal veel te lijden[4] hebben; daarom zullen jullie allen worden vervolgd, omdat je de Waarheid verkondigt en gehoorzaam bent aan Mijn Paus; dit is ook de reden waarom ze jullie zullen haten, omdat hun werken slecht zijn, en inderdaad, ieder die voor het kwaad werkt, haat het Licht en vermijdt het, uit vrees dat zijn werk van Vernietiging zou worden blootgesteld;

Ik verzeker jullie plechtig dat elke vezel van Mijn Hart verscheurd is; als iemand jullie weg kruist en een andere leer brengt dan die welke Ikzelf geleerd heb, luister dan niet naar hem; deze mensen komen van de Bedrieger; Ik heb Mijn fundament op Petrus gebouwd, de rots … en de poorten van de onderwereld zullen er nooit tegen bestand zijn … als iemand jullie weg kruist en jullie zegt: "verruil je trouw voor deze Paus voor een gezonde beweging van iemand anders"; doe niets! pas op! het gist van de Bedrieger mag machtig zijn en goed smaken, maar in werkelijkheid is het een dodelijke misleiding! laat niemand jullie bedriegen; weersta de tactiek van de duivel, want vandaag zullen jullie, Mijn priesters, het kwaad moeten overwinnen met de kracht die jullie ontvangen van Mij, die de Waarheid ben; jullie zullen je, als nooit tevoren, in een geestelijke oorlog bevinden met een leger dat voortkomt uit de machten van de Duisternis;

bid voortdurend, Mijn beminden; Ik Ben is met jullie; Ik bemin jullie allen; geen mens heeft een grotere liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden, zoals Ik heb gedaan; jullie zijn Mijn vrienden; wees eerlijk tegenover elkaar, bemin elkaar en blijf standvastig zonder vrees als de grote Beproeving, die nu als een zwarte wolk boven Mijn Huis hangt, het zal bedekken als een zwarte sluier; Ik heb jullie dit alles nu verteld voordat het gebeurt, opdat jullie mogen geloven wanneer het gebeurt; 


[1] Te Arles in Frankrijk, gedurende de bijeenkomst.

[2] 2 Tess. 2:7-8.

[3] Johannes-Paulus II.

[4] Johannes-Paulus II.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message