DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wat Jouw Natie Betreft, Ik Zal Haar Omsmelten Zoals Men IJzer Smelt: Met Vuur
Het Heilig Hart

6 januari 1993 

Jezus? Beminde van de Vader,
de velden van mijn land[1] zijn verwoest,[2]
ze zijn nu  de schuil­plaats geworden
van de hagedis en de spin,
bent U er niet meer?
Bent U niet langer in dit land?
Waarom maakt het geen voortgang?
Waarom laat U hen ver achter?
De dood is onder hun deur binnengeslopen …
Zoon van de Almachtige God, wanneer zult U
Uw Heiligheid in deze natie tentoonspreiden? …
"Vassilia mou, yiati kles?"[3] 

Ik ween om haar buitensporige trots … hoe moet Ik omgaan met hun buitensporige trots? ze luisteren niet naar Mijn Geest en volgen de bevelen van hun eigen trotse hart; 

Waarlijk, Heer van alle Heiligheid,
doe ik niet mijn best om U te dienen,
bemiddel ik niet voor de Eenheid?
Kan ik ijzer breken met mijn blote handen[4]?
Maar Uw Vuur kan dat doen.
Uw Rijkdommen en Uw Schatten van
Uw Heilig Hart kunnen het doen. 

dan zal Ik meer van je moeten vragen … Ik zal meer van je moeten vragen; alles wat je Mij geeft zal zijn om jullie allen in liefde samen te binden, en jullie hart te verlichten zodat jullie geest zich kan openen voor Mijn Geest die jullie het innerlijk van jullie Vader in de Hemel zal leren, en de verborgen juwelen van de Wijsheid; 

Armzaligheid is aan Uw Voeten, om U te dienen Almachtige. 

ja! vertrouw Mij; Ik zal je altijd steunen, wees dus niet bang; … kijk naar Mij … Mijn verhemelte is droger dan perkament en de Vader zal dit niet veel langer verdra­gen; de wereld beledigt Hem en Zijn hele Koninkrijk; de wereld is zo slecht geworden, en Mijn Arm kan Zijn Arm niet langer ervan weerhouden op jullie[5] neer te komen; …

ijzer kan gesmolten worden, verlies dus de moed niet … vergeet niet dat Ik je gestuurd heb met een zwaard in je hand, om te flitsen als de bliksem; want de hoogmoedigen ergeren zich in hun hart geweldig aan dit Nieuws dat Ik je gegeven heb om uit te dragen; het verontrust hun geest en doet hun knieën beven; wat jouw natie betreft, Ik zal haar omsmelten zoals men ijzer smelt: met Vuur … en ze zullen voortgang maken in heiligheid; 

(Boodschap van het Heilig Hart voor iemand.) 

Iets[6] dat heeft bestaan, kan nooit sterven, Iets dat de vurigheid doet opleven en zichtbaar leven in Mijn Kerk brengt, zal nooit uitdoven;

jij bent met je eigen ogen getuige van de opleving van Mijn Heilig Hart en van Degene van wie je zegt: "Ik ken Hem en ik bemin Hem;" wat vandaag wordt vervuld gaat niet zonder lijden en offer; Ik zal de Devotie tot Mijn Heilig Hart levendig houden en alles wat Ik daaromtrent heb onderricht - dit is Mijn Eigen belofte; het is jou gegeven te getuigen van de herleving van Mijn Heilig Hart, opdat jij je getuigenis kon geven; het is een voorrecht om het offer te zijn van Degene die je zonden wegneemt;

Ik aanvaard het getuigenis dat je Mij geeft in Mijn Geest; dus wat je met je eigen ogen ziet is de vervulling van jullie tijden;


[1] Griekenland.

[2] Geestelijk.

[3] Grieks: "Mijn Koning, waarom weent U?"

[4] De ijzeren staven uit mijn visioen die de drie Christe­lijke Kerken voorstellen. 

[5] Plotseling stopte onze Heer en keek naar mij, alsof Hij Zich iets herinnerde, daarna sprak Hij.

[6] Het Heilig Hart.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message