DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Laat Nooit De Zoom Van Mijn Kleed Los
Mijn Heerlijkheid Zal Worden Gedeeld Met De Onschuldige Zielen

2 december 1992 

Toon mij het Licht
van Uw Heilig Gelaat,
verhef mijn ziel tot de toppen
en laat mij U zien!

geef Mij dan eerherstel en evangeliseer met liefde voor de Liefde; elk woord dat je zult zeggen ter verheerlijking van Mijn Heilige Naam, zal worden gezegend, zodat het als een duif zal fladderen en de plaats zal bereiken waar het zijn thuis zal maken;  ic, Jezus ;[1]

geef Mij eerherstel en geef Mij je tijd, je ver­stand, je hand en je hart om te gebruiken voor Mijn Heerlijkheid; let dan op Mijn Lippen, raak Mijn Hart aan en schrijf; laat nooit de zoom van Mijn kleed los! 

(Juist toen Jezus deze boodschap ondertekende en verzegelde zei Hij tegen mij in een fluistering: "Sarajevo[2] zal te gronde gaan".) 


3 december 1992

(Vóór mijn zending in Australië.)

kijk naar Mij! ontvang Degene die je het meest bemint! Mijn lam, Ik ben met je en Mijn Woord zal in je mond worden gebracht en Het zal hun harten insnijden en doorboren; goeden en slechten zullen je horen; je zal de kennis prediken en onderrichten die Ikzelf je gedurende deze jaren gegeven heb; volharding? is dat wat je nodig hebt, kind?

Ja, mijn Heer!

Ik zal je gezelschap houden om je ziel te laten opleven; Mijn tegenwoordigheid zal je hart bemoedigen en je zult volharden; we zijn partners, nietwaar?

Dat zijn we!

wees dan niet bang. Ik en jij, jij en Ik, en de kracht van Mijn Heilige Geest zal je verheffen en zal fluisteren en je de gezonde Leer influisteren en in herinnering brengen die Ik je gegeven heb; wees niet bang, Ik heb je nooit in de steek gelaten; Ik zal je een welsprekendheid verlenen om je Koning te eren;  

(Later)


Christus,
U bent het thema van mijn lofprijzing in onze bijeenkomsten.
Ik heb de instructies gekoesterd
die U mij van Uw Lippen hebt gegeven.
Nu roep ik U aan, Heilig Hart,
mij te helpen de Onpeilbare Tederheid te laten zien,
de Liefde van de Almachtige God, Onze Vader,
de fijngevoeligheid van Uw Eigen Heilig Hart
en de Oneindige Rijkdommen van Uw Geest.

Ik heb de Hemelen opengescheurd en ben naar beneden in je kamer gekomen; verenig je nu dus met het koor van de heiligen en zing met heel je hart, ja, van ganser harte; Mijn Heerlijkheid zal worden gedeeld met de onschuldige zielen, de armen en met hen die hun hart met het Mijne hebben verenigd; Ik zal Mijn Liefde tonen en aan iedereen laten zien dat jullie een grotere Liefde dan de Mijne niet zullen vinden; zie je wat je hebt? De Liefde Zelf komt naar je kamer om tot je te spreken; je hebt Mij van aangezicht tot aangezicht gezien;

Ik, Jezus, zegen je uit de grond van Mijn Hart; voel je bemind Ik, Jezus Christus, ben verrezen en levend, en ben dichtbij je, nu …  ic; 


[1] ic zijn de initialen die men aantreft op Griekse iconen waarop Jezus is afgebeeld. IC is een afkorting voor “Jezus” (ICTHUS).

[2] Sarajevo is een stad in ex-Joegoslavië. Drie dagen nadat de Heer dit zei, op 5 december 1992, werd Sarajevo aangevallen.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message