DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Onze Twee Harten Zijn Gedurende Deze Laatste Dagen Eropuit Geweest Om Jullie Te Leren
Zolang Jullie Verdeeld Blijven Zijn Jullie Nog In Duisternis

14 september 1992 

Jezus? 

Ik ben; kleintje, je weet amper hoeveel Ik voor je gebeden heb tot de Vader, om niet te spreken van je Heilige Moeder! Mijn Ogen vergieten dagelijks Tranen vanwege de misdaden van deze wereld ... Mijn Ogen zijn vermoeid door het zoeken naar edelmoedige zielen; Mijn Hart is verontrust en Mijn Hele Wezen siddert zo van pijn dat Ik niet wil neerkijken op de zonden van deze generatie, opdat Mijn Beker niet overloopt;  

Ik heb een nieuwe Liefdeshymne[1] gemaakt om voor jullie te zingen en elk hart te bereiken vanuit de hemelen, om jullie te redden en jullie te herinneren aan Mijn Eeuwige Liefde die Ik voor elk van jullie heb; Ik heb van boven gesproken, niet om Mijn voorschriften aan jullie op te leggen, maar om jullie een verdrag van Vrede en Liefde voor te stellen om jullie allen onder Mijn Vleugels te vergaren en te jullie verenigen; Ik heb voorgesteld jullie te huwen maar hoeveel van jullie hebben begrepen wat Ik steeds had gezegd? hebben jullie werkelijk begrepen wat de Bruidegom jullie heeft aangeboden? verklaar Mij dan eens waarom telkens wanneer Ik over verzoening spreek, jullie je ogen van Mij afwenden …

- Ik was een vreemdeling en jullie hebben Mij niet verwelkomd, Ik stond voor jullie deur, kloppend, en jullie hebben Mij niet gehoord; Ik heb de Waarheid gesproken, maar jullie tong hield niet op gemene leugens over Mij te vertellen, Mij te oordelen en te veroordelen; Ik ben gekomen om jullie een goed begrip bij te brengen en jullie te herinneren aan Mijn Kennis, Leiderschap en Dienstbaarheid, maar jullie hebben Mij bespot en beschimpt; Ik heb jullie bezocht met Liefde en Tederheid, met een sterk verlangen om jullie allen in Mijn Hart te verenigen en jullie nogmaals de voorschriften van Mijn vroege Kerk te leren, maar jullie lieten je eigen voorschriften toe jullie geest binnen te dringen en Mij uit jullie hart te verdrijven;

jullie zullen vragen: "wanneer heb ik U al deze dingen aangedaan, Heer?" Ik zeg jullie, jullie hebben ze Mij al aangedaan; jullie hebben Mij voortijdig geoordeeld en jullie lippen toegestaan Mij te veroordelen, want wat jullie Mijn afgezanten hebben aangedaan hebben jullie Mij aangedaan; jullie hebben hun naam ontheiligd, denkend Mij daarmee een gunst te bewijzen, maar in werkelijkheid hebben jullie Mijn Naam ontheiligd; hoe kunnen jullie nog zeggen: "Uw Woord, mijn Heer, is een lamp voor mijn voeten, een Licht op mijn pad", als jullie Mijn Woord niet aanvaard hebben noch je hebt verzoend met je broeder?

met grote Liefde en Tederheid zijn Onze Twee Harten gedurende deze laatste dagen eropuit[2] geweest om jullie opnieuw te leren dat gebed, liefde en nederigheid de SLEUTELS zijn tot jullie redding, maar hoeveel van jullie zijn werkelijk doorgedrongen tot deze Waarheid? jullie hart is de poort waardoor Ik kan binnenkomen om jullie te genezen en op Mijn Weg te leiden;

hebben jullie werkelijk Onze Woorden in jullie hart verzameld of zijn jullie nog steeds uit op oorlog? jullie kunnen je niet voor Mij verbergen en evenmin kunnen jullie zeggen dat Ik jullie de Waarheid heb onthouden; verklaar Mij dan jullie verdeeldheid als jullie beweren in de Waarheid te zijn … open je ogen, Mijn vriend! open je hart, niet je verstand! Ik zeg jullie nogmaals:

er is geen goed mens meer over, nee, werkelijk niet één, er is er niet één die begrijpt, daar jullie allen onder de heerschappij van de zonde staan, niet één die Mij zoekt; allen hebben zich afgewend, allen evenzeer bezoedeld en toch beweren velen van jullie in het Licht te zijn; Ik zeg jullie, zolang jullie verdeeld blijven zijn jullie nog in duisternis; zolang jullie je verheugen in je verdeeldheid, weten jullie nog niet waar je heengaat, want het is te donker om te zien;

Ik ben naar jullie gekomen om jullie een kostbaar Geschenk aan te bieden: het Geschenk van Mijn Liefde, maar Liefde werd weer verkeerd begrepen, afgewezen, en vreemdeling(?) in jullie hart; ondanks al Mijn smeken om jullie te verzoenen en te verenigen, gaan jullie door met zondigen; hoe kan Ik jullie zonden vergeven als jullie herhaaldelijk Mijn Woorden verdringen? jullie horen Mijn Stem, maar jullie herkennen Hem niet langer; tenzij jullie Mij toestaan om alles wat in je hart niet van Mij is, uit te roeien, zullen jullie nooit zien hoe vandaag Mijn Heilige Geest meer dan ooit in jullie streeft naar: verzoening en eenheid; 

Ik heb jullie laten zien hoe te verenigen

eenheid zal in jullie hart zijn; verzoening zal in het hart zijn en niet door een ondertekend verdrag! hoe kan iemand beweren rechtvaardig te zijn wanneer jullie landen in oorlog zijn en in brand staan! leer dat Mijn Heilig Hart van jullie verlangt: 

naastenliefde, edelmoedigheid, gebed
en een geest van verzoening,
en elkaar te beminnen
zoals Ik jullie bemin; 

zal Ik van jullie je schreeuw van overgave en van berouw horen? 


[1] Deze Boodschappen.

[2] Toespeling op Apok. 11.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message