DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Hart Is Verteerd Door Verlangen Naar Je Liefde,

23 augustus 1992 

(Zeer vroeg die morgen hoorde ik Jezus tegen mij zeggen, nadat ik tot Hem had gebeden: 

“Ik ben blij dat je zo vroeg in de morgen tijd neemt om tot Mij te spreken; zeg hun[1] dat Mijn Hart een Afgrond van Liefde is; zeg hun dat ze Mij niet langer op de proef zouden moeten stellen.” 

En dat ze 1 Kor. 14:26-32 zouden moeten lezen.) 

(Later:) 

O Heer Jezus Christus, aan Uw Allerheiligst Hart vertrouw ik deze intentie toe: 

Help ons en wees onze Herder,
geef ons Uw Vrede,
Zoon van de Eeuwige Vader, verneder ons,
opdat Uw Ogen, Koning van de Hemelen,
van boven op ons mogen neerzien,
O Beminde Zoon van onze Vader,
laat niet toe dat er hele menigten worden vermorzeld,
mensen sterven door verwording,
verhaast Uw Werk, O Heilige van de Vader,
en moge Uw Terugkeer worden bespoedigd. 

U die de Vreugde van de Vader bent,
sta de wereld niet langer toe
de Glorierijke Tegenwoordigheid van Uw Heilige Geest te tarten.
Mijn ogen zijn op U gericht, O Heer,
en mijn hart neemt zijn toevlucht in Uw Heilig Hart
om Vrede en Liefde te verkrijgen,
laat mij niet weerloos achter!
Amen. 

Ik heb je onverschrokken gemaakt tegenover de mensen; dat heb Ik gedaan; op Mijn Dag zal Ik een antwoord hebben voor hen die Mij nu beschimpen; en wat jou betreft, Mijn dochter, Ik vind Mijn verrukking in jouw nietigheid; 

De Zoon van je Vader

zegt je: Ik zal doorgaan Mijn Boodschappen te verspreiden, zij die Mij weerstaan zullen tegen de Hoeksteen botsen en verpletterd worden; 

de Vreugde van de Vader 

zegt je: Ik verricht een groot Werk dat niemand kan tegenhou­den, en wat betreft degenen die bittere beschuldigingen tegen je geuit hebben, zeg Ik je: hun handen zullen neerhangen en hun plannen zullen niet uitkomen; Mijn Hart is verteerd door verlangen naar je liefde, generatie, en staat in vlam als een brandende Oven; Ik bemin jullie allen met heel Mijn Hart, met heel Mijn Hart bemin Ik jullie! zie, Ik zal Mijn Liefde over jullie allen uitstorten om jullie ellende te tooien; 

Heer, hoe komt het dat de wereld zo verdorven is? 

heb je niet gelezen: waar geen leiding is komt een volk ten val;[2] de mond van de perverse brengt geen wijsheid voort, en toch, wie vervormt zal worden ontmaskerd; niets blijft verborgen voor Mijn Ogen; maar in deze dagen van Barmhartigheid is Mijn Hand nog altijd uitgestrekt naar iedereen die om berouw zal schreeuwen, ze zullen worden gered;

Liefde is dichtbij je, Mijn kleine, trouwe vriendin; de Amen zegent je, kom en aanbid Mij; Ik Ben;


[1] De groep van Rhodos.

[2] Spreuken 11:14.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message