DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Kind, Profeteer!

20 augustus 1992 

(Rhodos, Griekenland) 

dierbaar en trouw kind, terwijl jij zwak bent ben Ik Koning; Ik stuur je nu terug naar de jouwen om hen te herinneren aan Mijn geboden; sommigen van jullie zijn zwak en lauw geworden, want jullie hebben Mijn woorden ontvangen zonder vertrouwen wanneer jullie in Mijn Naam samenkomen;

wee hen die Mijn Bloed verkopen om hun naam te eren! wee hen die nu voldaan zijn en hun leven leiden volgens hun natuurlijke neigingen en Mijn Geest negeren! wee hen die een obstakel worden wanneer Ikzelf de deur heb opengegooid om Mijn Boodschap te verkondigen; wee hen die geloven wijs te handelen met de wereld, zij zijn dienaren van de wereld, niet van Mij; ze zijn slaven van de wereld en gehuwd met schijnheiligheid, corruptie en met alles wat Mijn Hart verafschuwt;

jullie zeggen dat jullie onrecht lijden omwille van Mijn Naam, verheug je! want Mijn Dag zal spoedig met vuur over jullie allen aanbreken; verheug je en wees blij als mensen jullie beschuldigen en openlijk te schande maken, jullie als een schandelijk schouwspel voorstellen omwille van Mij en Mijn Boodschap; des te groter zal jullie loon in de hemel zijn omdat jullie met liefde de beledigingen van de wereld hebben verduurd;

bid dat de ketenen die jullie nog aan de wereld binden door Mij losgemaakt mogen worden; bid voor hen die hun rechterhand niet van hun linkerhand kunnen onderscheiden; niemand is Mijn Oproep waardig, dus berisp de trotse niet; genade rust nu op jullie en Barmhartigheid omhult jullie; met heel Zijn Hart, heeft jullie Koning Zijn Hart aan jullie aangeboden, maar Ik heb gemerkt dat niet iedereen zijn hart geheel aan Mij heeft aangeboden, niet iedereen is bereid Mijn Geboden te gehoorzamen; nee, niet iedereen heeft ingestemd met de verlangens van Mijn Hart, maar heeft in plaats daarvan geluisterd naar zijn eigen stem, die zijn eigen wet is vanwege zijn zwakke geloof; tot dezen zeg Ik: bid opdat je niet bij Mij in ongenade valt, bid dat je Mijn Wil zult doen; laat Mijn woorden nu verspreid worden en wees geen slaaf van jullie menselijk denken;

Ik heb nog drie vragen te stellen:
waarom hebben jullie Mijn Stem verzwakt?
wat hebben jullie gedaan met de Boodschappen die Ik heb uitgekozen om te worden gelezen?
waar is de man heengegaan die eens zo vurig verlangde Mij te behagen? 

Vader! Vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen! … 

Mijn kind, profeteer! laat je mond met Mijn woorden als een zwaard zijn … dien Mij, de Liefde is dichtbij je; 

Heer, wat gebeurt er als ze Uw Wil niet doen? 

dan zal Ik Mijn Hart, Mijn gunsten en Mijn genaden terugtrekken, maar Mijn Kruis zal blijven; 

(Deze boodschap werd gegeven voor hen die obstakels hebben geplaatst voor de doorgang die onze Heer had geopend. Bekoringen, vrees en twijfels leidden bepaalde mensen ertoe niet te vertrouwen en te rekenen op het plan dat God voor Rhodos had voorbereid. Jezus waar­schuwde hen.)

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message