DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Om Je In Leven Te Houden Heb Ik Je Aangeboden
Mijn Lichaam Te Eten En Mijn Bloed Te Drinken

27 juli 1992 

Vassula, Mijn armzalige bruid, Ik had al je falen en je zwakheden voorzien voordat je geboren werd; Ik wist altijd al dat degene die Ik in Mijn Gedachte  had om uit te werpen in de verdorvenheid van de wereld om Mijn Net te zijn, zou kronkelen en draaien in Mijn Handen; Ik wist hoe de duivel listige valstrikken zou spannen om haar te verstrikken die door Mijn Hart wordt bemind, daarom, wees niet verbaasd en denk ook niet dat Ik verbaasd ben … wil je nog doorgaan Mijn Kruis te dragen dat Ik je zo liefdevol heb aangeboden? 

Ja, dat wil ik. Verberg Uw Gelaat, noch Uw Kruis voor mij. Uw Heilig Gelaat dat mij ziet, zal mij de kracht geven die ik nodig heb om Uw Kruis te dragen. Dit is alles wat ik nodig heb. Ik verdien  niet dat de Koning der koningen vanuit de Hemel zo liefdevol op mij neerziet. 

Vassula, laat Mij niet van gedachten veranderen wat betreft de oprechtheid van je hart[1] om de taak te vervullen die Ik je zo welwillend heb aangeboden, jouw geest zou verenigd moeten zijn met Mijn Geest, jouw hart met Mijn Hart en in deze volmaakte vereniging zul je in staat zijn Mijn Echo te zijn; moed, dochter! je Beminde komt spoedig om een eind te maken aan het treuren en klagen van deze aarde; luister, dochter, heb Ik je iets onthouden? 

Nee, Heer, U hebt slechts het tegenovergestelde gedaan:
U hebt mijn mond gevuld met Hemels Manna,
U hebt mijn ziel gevoed,
U hebt grote dingen aan mij gedaan. 

ja! Ik heb je een volle tafel aangeboden; Ik heb je Mijn Huis aangeboden, Mijn Hart en Mijzelf; Ik heb je aangeboden met Mij te leven, in Mijn Licht; Ik heb je uit de Palm van Mijn Hand Mijn Hemels Manna aangeboden; Ik heb je, terwijl je deze woestijn doorkruiste, een deel van Mijn Mantel aangeboden; om je in leven te houden heb Ik je aangeboden Mijn Lichaam te eten en Mijn Bloed te drinken;

Ik heb je stappen eraan gewend in Mijn Stappen te wandelen; Ik heb in jou Mijn gunsten en de Rijkdommen van Mijn Heilig Hart gevestigd; Ik heb legioenen duivels tegengehouden die klaar stonden om je in stukken te scheuren; als een Strijder heb Ik gevochten en je zaak verdedigd tegenover de Bedrieger; Ik heb over jou en je huisgezin Mijn zegeningen uitgestort; Ik heb je huis[2] uit puin en dood weer opgericht; Ik heb zo liefdevol je lippen op Mijn Wonden gedrukt en Mijn Beker met je gedeeld; en zoals een Bruidegom Zijn huwelijksbed aanbiedt, zo heb Ik jou Mijn Kruis aangeboden, Mijn Doornenkroon en Mijn Nagelen om je te heiligen; wat zou Ik meer hebben kunnen doen dat Ik niet gedaan heb? …

Vassiliki,[3] geef niet toe aan de neigingen van je natuur, opdat jij je vruchten niet verliest en achterblijft als een verdorde boom; Ik heb je het hof gemaakt Vassiliki, met heel Mijn Ziel, en met heel Mijn Ziel ben Ik van plan je voor altijd als de Mijne te bewaren, toch zal Ik vanaf nu veel meer van je vragen dan voorheen; als je niet standhoudt overeenkomstig de verlangens van Mijn Heilig Hart, zul je dubbel worden geconfronteerd met je kruisen; bedenk, je bent Mij je leven schuldig en ook je redding; houd je afstand van de wereld die alles heeft behalve Mij;

moge de Sterkte die je van Mij ont­vangt je mond openen en Mijn wonderen verkondigen, moge elk ras in de wereld Mijn Boodschap horen; Ik zal overal en in elk land zaaien, Ik zal jullie woestijnen ontginnen en het geluid van Mijn Voetstappen zal worden gehoord door alle bewoners van de aarde tot aan de uiteinden van de wereld;

dochter, behandel Mij teder en Ik zal jouw ziel verrukkingen en vertroostingen aanbieden om je dorst te lessen; sta zo nu en dan 's nachts op om Mij te prijzen en te danken voor de gunsten en zegeningen die Ik zo overvloedig over je heb uitgestort;

je bent Mij dierbaar, kijk rechts van Mij en zie wie er bij Mij is … ja, je voorspreekster en je Moeder, die je beschermt tegen gevaren en bedreigingen; zoals een licht dat straalt op de heilige luchter[4]; Zij toont je de Weg naar Mij;


[1] Dit was een berisping van Jezus.

[2] Dit is: “herstelde je ziel”.

[3] Jezus sprak ernstig mijn officiële doopnaam uit.

[4] Sir. 26:17.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message