DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Ben Jullie Beste Vriend, Jullie Dierbaarste Heilige Metgezel

10 juli 1992

(Villeneuve, Zwitserland) 

"Daar vóór de troon zongen ze een nieuwe hymne in aanwezigheid van de vier dieren en de oudsten, een hymne die alleen kon worden geleerd door de honderdvierenveertigduizend die van de wereld zijn vrijgekocht."[1] 

Heer? 

Ik Ben; Ik spreek, twijfel dus niet; Vassula van Mijn Heilig Hart, sta Mij toe enkele regels te schrijven voor deze middag;

dierbaarste vrienden, Ik ben helemaal uit de Hemel gekomen om voor jullie Mijn Nieuwe Liefdeshymne te zingen en jullie allen aan Mijn trouwe Liefde te herinneren; 

Ik ben jullie beste vriend,
jullie dierbaarste Heilige Metgezel; 

altijd ben Ik aan jullie zijde geweest, en hoewel Ik vele malen genegeerd werd, ben Ik bij jullie gebleven om jullie Mijn Aanwezigheid te laten voelen; telkens wanneer jullie op het punt stonden om tegen Mij te rebelleren, heb Ik, de Heer, vol medelijden jullie bij de rechterhand genomen om jullie in Mijn Hart te trekken en jullie Mijn Oneindige Liefde te tonen; gezegenden van Mijn Ziel! alleen zijn jullie niet, Ik ben altijd met jullie om jullie te troosten en te beschermen zoals iemand zijn oogappel beschermt; zegt niet: “overal om mij heen is duisternis,” Ik ben dichtbij jullie om jullie uit die duisternis te leiden; jullie hoeven slechts te zeggen: “kom Heer!” en Ik zal naar je toe vliegen, Mijn kind;

dag en nacht wacht Ik op jullie overgave, wacht niet; geef jezelf helemaal aan Mij over opdat jullie in staat mogen zijn in Mijn Licht te zijn; als jullie Mij beminnen, zullen jullie Mij toestaan te doen wat Ik denk dat het beste is voor jullie; wees niet bang, offer Mij jullie hart en Ik zal het in Mijn Heilig Hart plaatsen om het te verteren; als jullie Mij beminnen zoals jullie zeggen, zullen jullie voor de volkeren Mijn Nieuwe Liefdeshymne zingen om Mij te verheerlijken en een nieuw leven voortbrengen voor iedere ziel;

Mijn Hart heb Ik jullie aangeboden, zullen jullie op jullie beurt Mij ook jullie hart aanbieden? De Liefde is aan jullie zijde, en met de Zucht van Mijn Liefde op jullie voorhoofd zegen Ik jullie en jullie gezinnen; wees één;  

 

(Onze Gezegende Moeder.) 

Ik ben aan jullie zijde om jullie te troosten, maar ook Ik, die jullie Moeder ben, heb jullie troost nodig, want groot is de bezorgdheid van Mijn Hart; veel van Mijn kinderen rebelleren tegen de Allerhoogste; Ik heb jullie gebeden nodig, offer Mij jullie gebeden voor Mijn intenties;

Vassula, zeg hun dat ze moeten leven als kinderen van God;


[1] Apok. 14:3.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message