DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Voor Alle Gevangenen

15 mei 1992

"Hij heeft mij ingesloten; ik kan niet ontsnappen;
hij heeft mijn boeien verzwaard."[1]
U komt echter vol medelijden
naar hun kamer om hen te weiden. 

(Boodschap voor alle gevangenen van de wereld.) 

vrede zij met jullie; Ik ben het, de Heer, jullie Verlosser; wees niet verbaasd, het is Mijn Heilige Geest die in elk hart woont en die tot jullie spreekt;

Mijn Liefde voor jullie gaat alle begrip te boven en niet voordat jullie in de Hemel zijn zullen jullie in staat zijn de volheid daarvan te begrijpen; Ik daal in deze dagen van duisternis van Mijn Hemelse Troon, helemaal tot bij jullie, om jullie toe te staan te weten zowel wat er nu gebeurt als wat Ik doe; Ik kom om jullie allen van Mijn Belofte te verzekeren; Ik kom om jullie, kindertjes, te verzekeren van Mijn Liefde en Mijn Trouw tegenover jullie allen; Mijn Terugkeer is zeer nabij;

Ik verzeker jullie plechtig, ieder die Mijn Woord onderhoudt zal de dood nooit zien en jij die aarzelt, twijfel niet langer maar geloof; - als jullie de onderrichtingen van de Heilige Schrift niet hebben begrepen, laat dan jullie hart niet verontrust zijn; kom vandaag en vertrouw je aan Mij toe, van hart tot hart; welke vader zou het jammeren van zijn kind horen zonder dat niet elke vezel van zijn hart breekt? Ik ben jullie Eeuwige Vader, Degene die jullie bemint met een Eeuwige Liefde, en zoals een vader die zijn kinderen uitnodigt om zijn bezit met hem te delen en te erven, zo roep Ik jullie om de erfgenamen te zijn van Mijn Koninkrijk;

ach … waren deze woorden van Mij maar in jullie hart gegrift en door jullie opgenomen … Mijn kindertjes, jullie hebben Mij horen zeggen: Ik ga weg maar Ik zal inderdaad weldra bij jullie zijn; voorwaar, Ik zeg jullie, spoedig ben Ik bij jullie;

Ik heb gezegd dat er in het Huis van Mijn Vader vele woningen zijn; ieder van jullie heeft een kamer; geef jullie ziel vrede en rust door die kamer te bewonen, door Vrede met Mij te sluiten; bewoon hem door Vrede met Mij te sluiten;

vandaag braakt Satan heel zijn haat uit over de aarde; in zijn woede verscheurt hij de landen en richt ze ten gronde, hij vernietigt en brengt ramp na ramp, maar met grote kracht zal Mijn Hand alles herbouwen wat hij heeft vernietigd; alles wat Ik in Mijn Liefdeshymne voor jullie geschreven heb is slechts een herinnering aan Mijn Woord; het is om jullie geheugen op te frissen en jullie te zeggen met Mijn Hart in Mijn Hand, dat Ik dorst lijd door gebrek aan liefde; Ik koester tegen niemand wrok, jullie zijn allemaal Mijn zaad en Ik, Ik ben jullie Eeuwige Vader en Metgezel;

Ik weet goed wat er omgaat in jullie geest maar Ik ben hier niet om jullie te beschuldigen van je daden; Ik ben hier vandaag om jullie te laten weten hoe Medelijden en Tederheid behandeld zijn; in Mijn Hart heb Ik nog de punt van de lans en een Doornenkroon omkranst Mijn Hart; de zuilen van de hemelen trillen bij deze aanblik en al Mijn engelen bedekken in doodsangst hun gelaat; zelfs de maan geeft geen licht; jullie God wordt opnieuw gekruisigd, uur na uur, door de zondigheid en de boosaardigheid van de mensen; er werd een Pad uitgezet met Mijn eigen Bloed om jullie te redden, en als jullie voeten van dit rechte Pad zijn afgeweken, zeg Ik jullie: Ik ben nu helemaal naar jullie toegekomen om jullie bij de hand te nemen en jullie stappen terug te leiden naar dit rechtvaardige Pad; offer Mij jullie wil; verlaat je op Mij en sta Mij toe de muur neer te halen die jullie dwars over Mijn Pad hebben opgetrokken die jullie en Mij belet elkaar te ontmoeten;

Mijn kleine vrienden, jullie Heilige heeft jullie nog veel dingen te zeggen, maar het zou nu te veel voor jullie zijn; Ik zal alleen nog één ding zeggen: als Ik helemaal naar jullie gekomen ben in je cel, is dat door de grootte van de Liefde die Ik voor jullie koester;

roep Mij en Ik zal jullie horen; Ik zegen jullie en laat een Zucht van Mijn Liefde op jullie voorhoofd achter;  [1] Klaagliederen 3:7.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message