DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wijd Jezelf Toe Aan Mijn Heilig Hart
Mijn Kruis Zal het Teken Zijn Tussen Jullie En Mij

5 mei 1992

Mijn kind, Ik geef je Mijn Vrede, schrijf:

Ik ben je Koning, en Ik ben hier om een Kruis te tekenen op het voorhoofd van allen die oprecht zijn en Mij echt beminnen; jullie moeten met Mij de toewijding aan Mijn Heilig Hart[1] doen, en terwijl jullie die doen, zal Ik, met Mijn Vinger jullie merken met Mijn Teken; Mijn Kruis zal het Teken zijn tussen jullie en Mij; en Ik zal jullie beminnen met geheel Mijn Hart, Ik zal jullie behoeden en parfumeren met Mijn Geur;

wijd jezelf toe aan Mijn Heilig Hart en aan het Onbevlekte Hart van jullie Gezegende Moeder, opdat Ik van jullie hart Mijn Tuin kan maken, Mijn Rustoord en Mijn Paleis;

kom terug tot Mij met heel jullie hart; kom niet voor Mij staan met een verdeeld hart; kom tot Mij en Ik zal een Zegening op jullie achterlaten terwijl jullie langs Mij gaan; Ik ben jullie Hoop, open dus jullie mond om Mij aan te roepen met je hart en Ik zal jullie mond vullen opdat jullie Mij loven en prijzen;

Mijn zonen, Mijn dochters, wees goed voor elkaar, bemin elkaar zoals Ik jullie bemin opdat jullie op de Dag van het Oordeel Mijn gunst zullen genieten; Ik zeg jullie dat de dagen komen waarop de onrijpe vrucht van geen nut meer zal zijn, want jullie Koning, die vandaag tot jullie spreekt, zal Zijn Heerlijkheid openbaren, en jullie zullen Hem zien van aangezicht tot Aangezicht: dus gezegend zijn zij die bereid zijn Mij te ontvan­gen, zij zullen erfgenamen van de Allerhoogste worden genoemd;

wees één; ecclesia zal herleven!   


Onze Heilige Moeder spreekt. 

kinderen van mijn Hart, in deze dagen zien jullie hoe de wereld zichzelf verscheurt; de aarde brengt mijn kinderen ten val, richt ze ten gronde en brengt onheil na onheil in vele gezinnen; de fundamenten van de aarde schudden door het kwaad dat ze heeft voortgebracht; Ik zeg jullie, zolang jullie doorgaan de Boze toe te staan jullie tot slaaf van hem te maken, zullen velen worden begraven in het stof van de zonde; Ik vraag jullie en Ik smeek jullie, alles wat niet heilig is te begraven;

hoelang zullen jullie nog aarzelen op weg te gaan om Hem te vinden die jullie het meest bemint? jullie Echtgenoot en jullie Schepper? Hij die jullie je verlossing en Zijn Erfdeel heeft gegeven, het Koninkrijk dat voor jullie bereid is sedert de grondvesting van de wereld roept jullie de hele dag; jullie kunnen de bouwers en de planters worden van deze generatie; jullie kunnen de herstellers worden van deze aarde; los de schuld van de aarde af door te vasten, door offers en door gebeden uit het hart;

gelukkig de vredestichters: ze zullen kinderen van God genoemd worden; ontvang mijn zegeningen;


[1] Toewijding aan mij gedicteerd door het Heilig Hart op 26 januari 1992.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message