DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

In Mijn Tijden Van Vervolgingen
Jezus Verduidelijkt Apocalyps 6:12-17

3 maart 1992 

(In mijn tijden van vervolgingen)

Heer, ik heb niet in het geheim gesproken,
alles wat ik zeg is in gebed
en in Uw Bijeenkomst, U prijzend.
Ik probeer te gehoorzamen aan Uw Heilig Hart,
en aan de richtlijnen die ik van U heb ontvangen,
ik doe mijn best ze weer te geven zoals ze mij gegeven zijn.
Hoewel ik arm ben en U nauwelijks iets kan geven,
heb ik U het enige gegeven waarvan U me had gezegd  dat het van mij is.
Ik heb Uw Majesteit geofferd:
mijn wil, die U gebruiken mag
naar Uw goeddunken voor Uw Barmhartige Plannen. 

Ik weet het, Mijn kind, maar hebben ze ook Mij niet gehaat zonder reden? iedereen die uit Mij voortkomt om voor de Waarheid te getuigen zal worden gehaat, vervolgd en opgejaagd als wild - een dienaar is niet groter dan zijn Meester …. deze vervolgers zouden zonder blaam zijn in de Ogen van de Vader als ze Mijn Wet niet hadden gekend; maar ze hebben Mijn Wet wel gezien, maar slechts in duisternis; ze noemen zichzelf wetgeleerden en geloven alles te weten, maar in feite weten ze niets; ze denken dat ze door jou te oordelen en in het openbaar te veroordelen een zeer heilige plicht vervullen tegenover Mij, je God;

als ze Mijn Geboden hadden gevolgd en onderhouden zouden ze niet geoordeeld hebben; als ze enige liefde in zich hadden, zouden ze Mijn Woorden en Mijn Wet hebben onderhouden; maar in feite veroordelen ze niet jou maar Mijn Goede Werken bij jullie allen; Ik heb je alleen opgedragen eropuit te gaan en Mijn Echo te zijn; door Mijn Echo te zijn, verwacht Ik dat je vrucht draagt, blijvende vrucht …. - maar ze hebben niet begrepen  … Mijn kind, ga door met het werk dat Ik je heb opgedragen: breng zielen tot Mij, zodat Ik ze kan verteren in Mijn Heilig Hart; Ik dorst naar zielen;

luister, het bewijs van Mijn Heilige Werken schijnt over jullie allen om deze duisternis te verdrijven; het bewijs van Mijn Heilige Werken zijn hun goede vruchten; vruchten die blijvend zijn; het bewijs van Mijn Heilige Werken is de gave van Vrede die Ik jullie geef en de Liefde waarmee Ik jullie beziel; het bewijs van Mijn Heilige Werken zijn Mijn reddende oproepen tot het 

Eucharistisch Leven; 

de Vader en Ik willen waarachtige aanbidders, aanbidders die willen aanbidden in geest en waarheid; Mijn Geest van Waarheid daalt helemaal neer naar jullie drempel om jullie eraan te herinneren dat uitendelijk 

- Onze Twee Harten zullen triomferen - 

dit is om de woorden van de Schrift te vervullen: “maar na die drieëneenhalve dag, voer in hen een levensgeest uit God en zij kwamen overeind”,[1] ja, in volle Glorie, want “Dat zijn de Twee met olie Gezalfden”[2] die zij aan zij staan; Onze Twee Harten zijn als “Twee Olijfbomen, één aan de rechter en één aan de linkerkant”,[3] Mijn Heilig Hart heeft onpeilbare Rijkdommen en veel dingen om tegen jullie allen te zeggen, Mijn kindertjes; 

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, 

Ik kom om jullie devotie aan Mijn Heilig Hart en aan het Onbevlekte Hart van jullie Moeder te doen herleven, wees dus niet bang, blijf waakzaam; want velen zullen komen die Mijn Naam gebruiken, gemanipuleerd door de Boze, om jullie te misleiden en de kleine vlam, die nog in jullie is gebleven, uit te blazen en jullie in totale duisternis te laten; velen zullen afvallen, omdat ze niet in Mij geworteld waren; bid, dat jullie niet door de Boze zullen worden bekoord;

helaas voor jullie die doorgaan Mijn woordvoerders te vervolgen zeggend: “we zouden nooit hebben deelgenomen aan het bloedvergieten van de profeten als we geleefd hadden in de dagen van onze voorvaderen;” Ik zeg jullie, dit alles zal op jullie hoofden neerkomen tenzij jullie berouw hebben! Mijn beminde kinderen, de inbreker komt in de nacht,[4] blijf dus waakzaam en sta hem niet toe in jullie huis in te breken;

blijf in voortdurend gebed tot Mij; zonder ophouden bidden wil zeggen je bewust zijn van Mijn Tegenwoordigheid; bewust zijn van Mijn Tegenwoordigheid wil zeggen waakzaam zijn, waakzaam zijn wil zeggen in het licht zijn en rechtschapen; jullie huis is jullie ziel; zorgt er dan voor dat het licht in jullie geen duisternis is; laat de Bekoorder jullie niet slapend vinden;

jullie zijn Mijn vrienden, niet waar? bemin elkaar zoals Ik jullie bemin; alles wat jullie vragen in Mijn Naam zal Ik jullie geven; sommigen van jullie zijn vandaag bedroefd omdat de wereld een voorbarig oordeel velt over Mijn Heilig Hart en het Onbevlekte Hart van jullie Moeder, maar weldra zullen Onze Twee Harten aan de wereld laten zien hoe fout zij was in haar oordeel, wanneer Ik Mijn Heilig Gelaat in hen openbaar;[5]

dochter, schrijf:

“wanneer Ik het zesde zegel verbreek, zal er een geweldige aardbeving zijn en de zon zal even zwart worden als haren zakken; de maan zal helemaal bloedrood worden, en de sterren van de hemel zullen op aarde vallen als vijgen van een vijgenboom wanneer een harde wind hem schudt; het uitspansel zal verdwijnen als een schriftrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden zullen van hun plaats schudden;

“dan zullen alle aardse heersers, de gouverneurs en bevelhebbers, de rijken en de invloedrijken, het hele volk, slaven en burgers, vluchten naar de bergen om zich te verbergen in holen en rotsspleten; ze zullen tot de bergen en rotsen zeggen: 'val op ons en verberg ons voor Hem die zit op de Troon en voor de toorn van het Lam;’[6] want De Grote Dag van Mijn Zuivering zal spoedig over jullie komen en wie zal in staat zijn die te overleven?”

“iedereen op deze aarde zal gezuiverd moeten worden, iedereen zal Mijn Stem horen en Mij herkennen als Het Lam; alle rassen en alle godsdiensten zullen Mij zien in hun innerlijke duisternis; dit zal aan ieder worden gegeven als een geheime openbaring om de duisternis van jullie ziel te onthullen; wanneer jullie je innerlijk zult zien in deze staat van genade zullen jullie inderdaad de bergen en de rotsen vragen op jullie te vallen; de duisternis van jullie ziel zal zodanig zijn dat jullie zullen denken dat de zon haar licht heeft verloren en dat de maan ook in bloed veranderd is; zo zal jullie ziel jullie toeschijnen, maar uiteindelijk zullen jullie Mij nog slechts prijzen;

- als een vreemdeling jullie weg kruist en zegt dat het voedsel[7] dat Ik jullie gegeven heb vergif is, luister dan niet naar hem, luister naar de taal van Mijn Heilig Hart, de taal van Mijn Kruis; laat jullie trouw aan Mijn Heilig Hart nogmaals tot bloei komen, wijd je allen toe aan Mijn Heilig Hart en het Onbevlekte Hart van jullie Moeder; Ik zal jullie weer bezoeken, Mijn kindertjes;

dus moed, Mijn vrienden; jullie worden opgejaagd maar het is alleen door de wereld; worden jullie beledigd vanwege Mij? verheug je! want ook Ik werd beledigd; worden jullie behandeld als het uitschot van de wereld omdat jullie Mij beminnen? Ik zegen jullie en Ik verenig Mij met jullie in je lijden; zijn jullie het voorwerp van spot van jullie volk? maar dat was Ik ook, jullie Koning; jullie zijn niet meer dan Ik, jullie Meester; Mijn geheime bedoelingen zijn nu bekend gemaakt in jullie sluimerende tijden; de openbaring van Mijn Heilig Hart is weer bekend gemaakt op dit einde van de Tijden om jullie hart te wekken en jullie allen terug te brengen tot een brandend verlangen naar deze Devotie; dus er moet onder jullie geen voorbarig oordeel zijn; bemin Mij en zegen Mij; Ik ben altijd met jullie en Ik zal doorgaan de Rijkdommen van Mijn Heilig Hart te openbaren aan ieder van jullie;

Vassula, Mijn kind, Ik zal je stengel sterk maken en de bloemblaadjes vervangen, die je beschuldigers je hebben ontrukt, om je deze vreugde te geven die Ik voel telkens wanneer je Mij je wil offert;

Liefde bemint je; 

 


[1] Apok. 11:11.

[2] Zach. 4:14.

[3] Zach. 4:3.

[4] D.w.z. Satan komt gemakkelijker in een duistere ziel.

[5] D.w.z. op de Dag van de Zuivering, als we onze zonden zullen zien door de Ogen van God

[6] Apok. 6:12-17. Hier geeft Jezus duidelijk aan dat op de Dag van de Zuivering iedereen in de wereld de staat van zijn ziel zal ervaren en iedereen weer het Lam zal herken­nen, namelijk  Jezus.

[7] Deze boodschappen.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message