DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Goede Vrijdag

17 april 1987 

(Op het eind van de Heilige Mis, op Goede Vrijdag, deelde de priester bloemen uit die het graf van Jezus bedekten. Hij gaf boeketjes aan de mensen. Ik ontving precies drie bloemen in mijn hand; ik vatte dit op als een teken van God om mij te herinneren aan het probleem dat ik had om de Heilige Drie-eenheid te begrijpen.

Er gingen twee dagen voorbij zonder dat ik schreef, iets wat ik verschrikkelijk miste, want als ik mediterend schrijf, voel ik mij intens met God verbonden.) 

Mijn God, het heeft lang geduurd! 

hoelang; 

Twee dagen! 

twee dagen, Vassula? en Ik die jarenlang op jou heb gewacht, wat moet Ik daarvan zeggen? 

Ik ben sprakeloos, Jezus; het spijt mij dat ik U heb verwond. Vergeef mij. 

kom, Ik vergeef je; alles wat Ik van Mijn beminde zielen verlang is dat zij Mij toestaan hun hart voor slechts enkele minuten in beslag te nemen om daarin Mijn overvloedige Liefde te kunnen uitstorten; 

(Jezus zei dit met zoveel tederheid en liefde. Telkens wanneer God bij mij komt om mij een belangrijke boodschap te geven, vallen de duivel of zijn volgelingen mij aan. Ik voel hem niet lichamelijk, maar het enige dat hem is toegestaan te doen in deze begeleiding is zichzelf te manifesteren door te schrijven, en mij zodoende te beledigen en te vervloe­ken.[1] Sinds God mij heeft geleerd het verschil te onderkennen en zijn woorden te herkennen, kan ik hem meestal beletten zijn woorden af te maken, iets wat hem woedend maakt. Als het aan mijn aandacht ontsnapt, blokkeert God mijn hand en kan ik niet schrijven. Dit blaadje is van mijn notitieboek. Deze aanvallen zijn altijd sterker zodra Gods belangrijke boodschap moet worden opgeschreven. Ik herken nu het patroon en geef het niet op, ofschoon ik mij soms hope­loos voel.)


[1] Het is eigenlijk een goed teken, want hij toont dat hij bestaat, en dat deze openbaring hem op zijn minst ergert.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message