DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Nacht Is Weldra Voorbij
De Wereld Van Vandaag Zal Worden Opgerold Als Een Schriftrol

11 februari 1992 

Boodschap voor New York, U.S.A. 

Vassula, sta Mij toe je hand te gebruiken, schrijf:

vrede zij met jullie allen; kinderen, Ik zeg jullie plechtig dat het Ware Licht al op Zijn weg Terug is; Ik vertel jullie dit, Mijn Eigen kinderen, opdat jullie allen gereed zult zijn om Mij te ontvangen; de nacht van jullie tijdperk is weldra voorbij; begrijp hoe de zonden het licht in jullie verduisteren; de liefde van deze vergankelijke wereld is laaghartig en kon in jullie niets anders teweegbrengen dan duisternis; maar Ik zeg jullie, 

de nacht is weldra voorbij, 

en jullie struikelen of vallen komen spoedig tot een einde omdat de Kracht van Mijn Heilige Geest in volle eenheid met jullie allen zal zijn, om jullie te leiden om: 

een Waar Leven in Mij, jullie God 

te leven; gelukkig is hij die de Waarheid erkent en leeft in overeenstemming met de Waarheid; zijn plaats in de Hemel zal niet eeuwig leeg blijven, maar worden ingenomen door zijn aanwezigheid;

Ik, Jezus, vraag jullie Mij je hart aan te bieden en Ik zal het plaatsen in Mijn Eigen Heilig Hart en het nieuw leven geven; Ik zal jullie hart zoetgeurend maken en het zuiveren; Ik zal jullie hart vullen met Mijn Licht en Mijn Warmte; Ik zal jullie hart doordringen met Mijn Liefde en Ik zal het helemaal genezen en tot heiligheid terugbrengen, en het met Mijn Godheid tooien; - als jullie eens beseften wat Ik jullie aanbied, dan zouden jullie niet aarzelen of weifelen om Mij heel jullie hart te geven, maar jullie zouden deze keer naar Mij luisteren: 

zoek het goede en niet het kwade,
bid met liefde
en oordeel niet; 

spoedig zal Mijn Licht, als een Vuur, door jullie heengaan om jullie ziel te zuiveren van onreinheden; Ik zal Mijn steden[1] binnengaan en in hen schijnen; het zal licht betekenen, geen duisternis; het zal een overvloeien van Licht zijn; dan zullen jullie steden[2] vernieuwd en heilig zijn door Mijn transcendente Licht, dan …. zullen de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde over jullie komen, en de wereld van vandaag zal worden opgerold als een schriftrol; en zoals bloemen hun leven uit het licht halen, zo zullen ook jullie, Mijn beminden, overspoeld worden door Mijn Licht om te herleven;

- kunnen bloemen overleven zonder water? waarom weigeren dan zovelen van jullie vandaag het stromen van Mijn Heilige Geest en twijfelen eraan of dit Water van Mij komt dat opwelde van Mijn Troon?[3] hebben jullie niet gelezen: 

“De Troon van God en van het Lam zal daar staan, en zijn dienstknechten  zullen Hem vereren; zij zullen Zijn gelaat aanschouwen en Zijn Naam op hun voorhoofd dragen; er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht meer nodig van lamp of zon, want God, de Heer zal over hen lichten;”[4] 

hebben jullie het nog niet begrepen? Mijn Geest is als een Rivier en waar deze Rivier dan ook stroomt, ieder die zich erin beweegt,[5] ziek, lam of blind[6], iedereen zal genezen worden en getuige worden van de Allerhoogste; zoals fruitbomen met bladeren die nooit verdorren en vruchten die nooit opraken,[7] zo zullen jullie allen zijn; jullie zullen elke maand vrucht dragen, omdat dit Water (Mijn Heilige Geest) uit Mijn Heiligdom,[8] komt waarin jullie geest zijn Woning zal opslaan; Ik wil jullie uit de klauwen van de Boze bevrijden en de herinnering van jullie ziel herstellen; Ik wil de stenen harten openen en ze ertoe brengen voortaan nobele lofprijzingen uit te spreken voor Mij, jullie God; - generatie, zeg niet: 

"Mijn wonden zijn ongeneeslijk" 

en weiger niet op voorhand om te worden genezen; zeg niet: 

"Mijn Verlosser luistert nooit naar mij;" 

vandaag zegt jullie Verlosser tegen jullie: de Tranen van Bloed die Ik jaar na jaar over jullie heb vergoten, generatie, getuigen van Mijn droefheid; Ik onthoud niemand Mijn Barmhartigheid, kom dus tot Mij, val in Mijn Armen en jullie zullen genezen zijn; vrees Mij niet; Ik ben een Onuitputtelijke Bron van Liefde en Vergeving;

en jullie, jullie die zeggen: "Mijn Verlosser luistert nooit naar mij", jullie zeg Ik: Ik ben altijd bij jullie, en als een dorstige reiziger dorst Ik naar jullie woorden van liefde, dorst Ik naar jullie gebeden; roep Mij aan met jullie hart en Ik zal antwoorden;

zeg niet: "Hij verbergt Zijn Gelaat voor mij", en dan de andere kant uit kijken; Ik let op elk van jullie schreden en Ik verlies jullie nooit uit het oog; Ik ben altijd met jullie, maar in jullie duisternis zien jullie Mij niet, in jullie dorheid horen jullie Mij niet; richt jullie ogen op naar de Hemel en zoek naar Hemelse dingen, generatie, en je zult Mijn Heerlijkheid zien; 

het is aan jullie om te beslissen

Mijn Hart is open voor iedereen om te komen en daarin te wonen; wees geworteld in Mij en jullie zullen leven;

Ik zegen jullie allen en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; 

 


[1] D.w.z. onze zielen.

[2] D.w.z. onze zielen.

[3] Apok. 22:1.

[4] Apok. 22:3-5.

[5] Ez. 47:9.

[6] Ge­estelijk.

[7] Ez. 47:12.

[8] Ez. 47:12.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message