DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

God Zal Tot Jullie Komen, Maar Jullie Weten Niet Op Welke Wijze

24 november 1991 

Mijn kind, Ik ben de enige Moeder van de gehele mensheid; ieder van jullie is Mijn kind; 

Heilige Moeder, zal iedereen deze Waarheid eens aanvaarden? 

tenslotte zal elke ziel deze waarheid aanvaarden; zij die God nu oprecht beminnen, zullen haar aanvaarden;

houd nooit op te bidden, Mijn kind, voor de bekering van de wereld; begrijp dat hoe meer gebeden Ik ontvang, des te minder zal het kwaad worden verkondigd; gebeden zijn nooit tevergeefs; Ik bied ze de Vader aan wiens Gerechtigheid ophanden is; bid om de Barmhartigheid van God te verkrijgen;

je weet niet wat God voor dit slechte geslacht heeft bestemd, maar houd in gedachten hoe in opstandige tijden Zijn Hand neerkwam op de zondige mensen, en dat was, toen, een fractie van wat Hij nú voor jullie gereedhoudt; Zijn Gerechtigheid zal vanuit Zijn Heilige Woonplaats reageren overeenkomstig de zonden van deze generatie; Hij zal komen met Vuur, donder, orkaan en vlam van verterend Vuur om de misdaden van de wereld te verbranden; nee, jullie weten niet wat de Almachtige voor jullie gereedhoudt om de mensheid te zuiveren;

de tekenen zijn allemaal rondom jullie, maar slechts weinigen zien ze of nemen er notitie van; onschul­dig bloed van Mijn zonen en dochters wordt voor Satan vergoten; dit onschuldige bloed wordt als een holocaust aan de Boze geofferd; het is Satans plan om deze wereld te ontdoen van zijn geschapen-zijn, jullie allen te vernietigen en jullie allen in vlammen te verdelgen; hij wil één grote holocaust van jullie allen maken; Ik schreeuw, Ik roep het uit, Ik vergiet Tranen van Bloed, maar weinigen besteden er aandacht aan; God zal tot jullie komen, maar jullie weten niet op welke wijze; 

Heilige Moeder, wij bidden, maar zoals U zegt, we zijn met zeer weinigen; wat te doen?! 

jullie gebeden kunnen de wereld veranderen; jullie gebeden kunnen Gods Genaden verkrijgen voor de bekering van de zondaars, en hoe meer bekeringen, des te meer gebeden er verhoord zullen worden voor nog meer bekeringen; begrijp je? gebeden zijn machtig; daarom blijf Ik jullie aansporen jullie gebeden en jullie opofferingen niet achterwege te laten, de getrouwen zijn nu meer dan ooit nodig;

God zal Zich al jullie offers herinneren, Mijn liefste kinderen; bemin Hem en verheerlijk Hem; ecclesia zal herleven in al Haar glorie; 

(Later:) 

Heer? 

Ik Ben;

maak Mij blij en blijf niet zwijgen in het verkondigen van de Waarheid; Ik heb je zending gezegend; Ik ben je Rots en Toevlucht; als je nederig bent, zal Mijn Tegenwoordigheid worden gezien in al Zijn heerlijkheid; jij zult bidden, Ik luister; 

Heer, vergeef ons onze schuld,
onze slechtheid, onze mislukkingen,
onze onverdraagzaamheid, ons gebrek aan liefde,
vergeef ons het gebrek aan liefde en fijngevoeligheid. 

Bekeer de goddelozen,
de ontoegankelijken, de lustelozen, de atheïsten,
herschep hen tot vaten van licht om U te verheerlijken.
Verneder de trotsen, verlaag de hoogmoedigen,
buig de onbuigzamen.
Omvorm ons allen zoals in Uw Transfiguratie.
Amen. 

wanneer Mijn Heilige Geest jullie bestormt, zullen jullie allen worden omgevormd; Ik ben altijd bereid om jullie te vergeven;

Ik bemin je, kleintje; wij, ons? 

Ja, Heer.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message