DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Eenheid Boodschap
Is Er Onder Jullie Nog Een Edelmoedig Mens Over?
Plechtigheden En Toespraken Interesseren Mij Niet

25 oktober 1991 

Heer? 

Ik ben; 

Heer,
bind mij nu nog meer aan U
en houd mij ver van de beledigingen van de mensen
omdat ik oecumenisch leef.
Bind mij aan Uw Hart
en als ik loop, laat dan Uw Licht mijn Gids zijn.
Als ik neerlig laat dan Uw Geest over mij waken,
en als ik ontwaak laat dan mijn geest spreken tot Uw Geest.
Laat mij handelen zoals U en trachten U te winnen.
Maak mijn hart ijverig in het zoeken naar U,
zodat ik alles vervul wat ik U beloofd heb. 

Herinner ons allen, Heer, aan wat U ons gegeven hebt.
U had ons Eén sterke Heilige Kerk gegeven
vervuld van Uw Heilige Geest,
niet een lege puinhoop,
U had ons Eén solide Staf gege­ven,
niet twee of drie of een hoop splinters,
waar is dit alles gebleven? 

Vassula, laat Mij je eerst vertellen: de beledigingen van hen die jou beledigen treffen Mij – dus geef niet op, draag Mijn Kruis van Eenheid van natie tot natie en wees Mijn Echo om het geheugen van Mijn volk op te frissen;  Ik zend Mijn Heilige Geest om hen eraan te herinneren dat zij de wederzijdse liefde moeten beoefenen die tot vrede leidt én tot wederzijds begrip; in Mijn eerdere Boodschappen over de Eenheid had Ik jullie allen gevraagd te buigen, maar heb Ik vandaag iemand die bereid is te luisteren naar wat Mijn Geest zegt?

- is er onder jullie nog een edelmoedig mens over?

- is er iemand die werkelijk naar Mij uitkijkt?

- heeft al iemand zijn stem gedempt om de Mijne te horen?

- wie is de eerste rechtschapen mens onder jullie die zich zal vernederen en langzaam verdwijnt zodat Mijn Tegenwoordigheid wordt gezien?

- wie van jullie is bereid zijn hoofd te buigen en Mijn Hoofd toe te staan te worden gezien?

- is er een edelmoedige onder jullie die zijn stem wil dempen om Mijn smekend gebed tot de Vader te horen: 

“moet Ik, Vader,
nog een seizoen
de Kelk van hun verdeeldheid drinken?
of zullen ze toch ten minste
het Paasfeest gezamenlijk vieren
en daardoor een deel van Mijn pijn
en verdriet verzachten?

zal deze heerschappij van de Duisternis nog veel langer duren?
zij hebben Mijn Lichaam verscheurd
en zijn vergeten dat het Mijn Hoofd is
dat het hele Lichaam sterkt en bijeenhoudt; 

O Vader! laten ze zich verzoenen
en herinner hen eraan
dat door Mijn dood aan het Kruis
Ik hun Mijn Vrede heb gegeven;
geef hun de Geest van Waarheid
in Zijn volheid in hun hart,
en als ze hun naaktheid zien
zullen ze begrijpen;
vergeef hun, Vader,
want ze weten niet wat ze doen;” 

De Citadel van de trotsen zal vervallen
tot een hoop stof, Mijn kind[1]

hun trots en hun roem zullen vallen wanneer Mijn Geest hen belegert; - wacht maar af en je zult het zien;

schrijf: luisteren jullie werkelijk? luisteren jullie werkelijk naar wat Ik zeg? wat Ik tot jullie zeg betekent Vrede, voor de Mijnen en voor Mijn vrienden; ze zouden begrijpen als ze, vanaf vandaag, afstand zouden doen van hun dwaasheid;

voor hen die Mij beminnen zonder reserve en die Mij vrezen, is Mijn reddende hulp binnen handbereik en de luister zal dan in ieder van jullie leven; Liefde en Trouw kunnen elkaar ontmoe­ten, Gerechtigheid en Vrede kunnen elkaar omhelzen; Trouw kan van de aarde opstijgen want Gerechtigheid boog zich altijd uit de hemel neer; Ik heb jullie geluk geschonken, wat heeft jullie grond aan oogst opgeleverd? Rechtschapenheid is Mij steeds vooruitgegaan en Vrede volgde Mijn Voetstappen; kan Ik van jullie hetzelfde zeggen? wie zal voldoening geven voor de jaren van jullie verdeeldheid? plechtigheden en toespraken interesseren Mij niet; pretenties en lippendienst misleiden Mij net zo min;

o dochter, wat Ik wil dat zij begrijpen, vooral zij die in Mijn Wonden leven, is, dat Mijn smart groot is, en de reden waarom Ik sommige dingen nog al krachtig heb uitgedrukt, is om hen in staat te stellen iets naar de Geest te prediken en niet naar de letter; Ik wil hun geest vullen met Mijn Transcendente Licht, zodat ze de dingen zien met Mijn Ogen en niet met de hunne; de dingen zien met Mijn Goddelijk Licht en niet met hun licht;

Ik sta er om bekend dat ik Getrouw en Rechtvaardig ben en het betekent niet dat omdat het hen ontbreekt aan trouw en gerechtigheid, ook Ik, hun minder Trouw, Gerechtigheid en Vrede zal betonen en hen niet zal komen redden; - zelfs als ze zich allen van Mij en van Mijn Wegen afkeren, zal Ik Trouw en Waarachtig[2] blijven; Mijn Geest zal aan het werk zijn en de Vrede herstellen onder de broeders en door Mijn Kruis en Mijn Wonden, zal Ik jullie allen verenigen in één enkel Lichaam zodat jullie Mij verheerlijken rond 

Eén Enkel Tabernakel

en de barrière die jullie gescheiden houdt zal worden afgebroken; de ban zal worden opgeheven[3] en Mijn Offertroon zal op zijn plaats staan;

kom tot Mij als kleine kinderen, zodat Ik de ogen van jullie ziel kan openen zodat jullie mogen zien welke Hoop Mijn Oproep inhoudt voor jullie;

zegen Mij, dochter; kom; 

 

Ik zegen U, Heer. 

“Laat het volk voorkomen dat ziende blind en horende doof is.
Laat alle volkeren aantreden en zich verzamelen met elk ras.
Laat de mensen U horen, opdat ze mogen zeggen: 'Het is waar'."[4]


[1] Hier had ik de indruk dat de Vader antwoordde.

[2] Apok. 19:11.

[3] Apok. 22:3.

[4] Jes. 43:8-9.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message