DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

In Tijd Van Hongersnood Kwam Ik
Ik Vraag Liefde, Om De Barrières Van Jullie Verdeeldheid Te Doorbreken

17 oktober 1991 

(Boodschap voor de "maaiers" die God in de Verenigde Staten heeft uitgekozen om dit boek te drukken.) 

Ik geef jullie allen Mijn Vrede en zegen jullie; Ik ben met jullie om jullie werk in Mijn Naam te ondersteunen dat Ik gezegend heb, want dit is het werk dat jullie allen is toegewezen om Mij te verheerlijken, 

- in tijd van hongersnood kwam Ik - 

om jullie mond te vullen met Mijn Hemels Manna zodat jullie niet zouden omkomen; Ik zal jullie nooit verlaten; de Liefde zal als Liefde terugkeren;  

(En Onze Gezegende Moeder geeft hun ook een boodschap.) 

ecclesia zal herleven; ere zij God; Ik ben de Koningin van de Hemel, jullie Moeder, en Ik zegen jullie; bid om vrede, bid om geloof, liefde en eenheid; bid voor de bekering van al Mijn kinderen; Ik wil dat iedereen gered wordt; Gods Werken van Licht kunnen niet voor altijd verborgen blijven,[1] daarom heb Ik jullie uitgekozen om Gods maaiers te zijn;

Ik bemin jullie allen met een grote liefde en Ik dank jullie dat jullie het Boek van de Heer aan Mij[2] hebben opgedragen; heb vertrouwen, kleintjes, de Heer is met jullie, volg Hem; wees vol vertrouwen want Ik ben bij jullie; kom; 

 

20 oktober 1991 

(Boodschap van het Heilig Hart voor België, voorgelezen in Brussel in de St. Michaëlszaal van het Jezuïeten College op 20 oktober 1991.) 

Mijn Heer, wees met mij. 

heb vertrouwen want Ik Ben is met je; Mijn Vassula, vertel hun dit: als velen Mijn Heilig Hart zijn vergeten, Ik ben hen nooit vergeten;

Ik heb hen geroepen, en hen hier vandaag samengebracht om samen te bidden; Ik verlang dat Mijn kinderen verenigd zijn; Ik verlang dat heel Mijn Kerk verenigd is; zij die volharden in het verdeeld blijven hebben Mijn Hart al van hun hart gescheiden; besef de zwaarte van jullie verdeeldheid, de dringende noodzaak van Mijn Oproep en het belang van Mijn verzoek; Ik heb jullie hart nodig om jullie te verenigen en Mijn Kerk te herbouwen, verenigd tot één binnenin jullie hart; alles wat Ik vraag is liefde, om de barrières van jullie verdeeldheid te doorbreken; bid, jullie die Mij jullie hart hebt aangeboden en verenig jullie hart met Mijn Heilig Hart voor de Eenheid van Mijn Kerken;

Ik, de Heer, zegen ieder van jullie en laat de Zucht van Mijn Liefde op jullie voorhoofd achter; Ik, Jezus, bemin jullie; 

 

21 oktober 1991

Uw Barmhartigheid, O Heer, heeft in mij geademd
en heeft in mij een levende Geest gewekt,
in het diepste binnenste van waar Hij verblijft;
het was Uw Woord, Heer,
die alle dingen geneest die Mij genezen hebben.
En de onzichtbare God werd plotseling zichtbaar voor mij.
En de troebelheid van mijn ogen zag een Licht, een zuil van Laaiend Vuur,
om mijn voetstappen te leiden naar de Hemel.
En de Duisternis die mij gevangen hield en mijn ziel beangstigde
werd overweldigd door De Morgenster,
en gaf mijn ziel Hoop, Liefde en Vrede en een grote troost,
omdat ik wist dat  Liefde en Medelijden Zelf
mijn Heilige Metgezel was voor mijn levensreis.

Mijn kind, de Liefde is met je en geen macht van beneden kan of zal je ooit van Mij scheiden; wandel in Mijn Licht en blijf met Mij verenigd;


[1] Dit is vanwege de talrijke obstakels die Satan in de weg gelegd heeft om te verhinderen dat de boodschappen van het Heilig Hart verspreid worden.

[2] De groep die de Engelse boeken heeft gedrukt, heeft één ervan opgedragen aan onze Heilige Moeder.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message