DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Stilte Is Het Beste Wapen Na Het Gebed
Rusland Zal Openlijk Mijn Naam Heilig Houden

30 augustus 1991 

Mijn Heer en mijn Leven. 

Ik Ben; stilte is het beste wapen na het gebed; - Ik zal spoedig Mijn vijand vertrappen;

Vassula, hoor Mij: je Heilige laat Rusland verrijzen tot een nobele natie; Rusland zal vervolmaakt worden in de Armen van haar Bruidegom; Ik, de Heer, zal haar vervol­maken; heb Ik je niet gezegd, Mijn kind, dat Ik Mijn Hand op haar koude hart heb en haar verwarm?[1] en op de dag waarop Mijn bruid haar ogen zal openen en Mij haar Bruidegom naast zich ziet staan, zal ze zien en begrijpen wat Mijn Handen in haar midden hebben gedaan en vanaf dan zal Rusland, Mijn bruid, openlijk Mijn Naam Heilig houden; en alle dwalende kwade geesten in haar zullen vluchten; Ik had je al deze dingen verteld voordat ze gebeuren zodat je zult geloven dat Ik het ben, de Almachtige, die je leidt; hoor Mij: Ik zal Mijn Plannen niet verbergen; als mensen in de verleiding komen Mijn Plannen te verbergen, zal Ik deze, met Mijn Eigen Hand, onthullen voor jullie allen voordat ze gebeuren; de Heilige heeft jullie gewaarschuwd, Ik had niemand van jullie bedreigd;

- een Lichtstraal zal uit de Hemel komen tot in het binnenste van Mijn Lichaam,[2] en het aanschijn van deze aarde veranderen en vrede brengen onder broeders;[3] dit zal de beloning zijn voor de gebeden, de offers en boetedoeningen, de standvastigheid en het geloof van de martelaar heiligen;

- wees niet bevreesd als het uur van de grote beproeving komt als jullie standvastig zijn gebleven en het geloof hebt bewaard, want dit Uur moet komen om het aan­schijn van de aarde te veranderen; dus alles wat in Fatima gezegd was zal in vervulling gaan;

- de Vader bemint jullie allen en Hij veroordeelt niemand; reeds is De Maaier aan het werk;  de Werken van de Vader zullen jullie allen verwonderen;

en jij, Mijn kind, kijk terug in Mijn Boodschappen; had Ik niet gezegd dat Ik, de Heer, vele wonderen voor jullie heb verricht en er nog meer zal doen in deze komende dagen?[4]

zie je hoe Mijn voorspellingen uitkomen? en nu vertel Ik je dat de Hemelen jullie spoedig zullen overstromen door Mijn Komst; Mijn Vuur zal op deze aarde geslingerd worden om haar misdaden te verbranden; Ik zal Mijn Hand niet tegenhouden; Mijn Heilige Naam wordt dagelijks ontheiligd en Mijn voorschriften worden geminacht; dit is om de woorden uit de Heilige Schrift te vervullen:

(schrijf): "onmiddellijk was er een geweldige aardbeving en een tiende van de stad stortte in; zevenduizend mensen[5] werden gedood bij de aardbeving, en de overlevenden, bevangen door vrees, konden alleen maar de God van de Hemel prijzen"[6] er is nu maar heel weinig tijd over; vergeef jullie naaste nu je nog tijd hebt; geef genoeg­doening, vast; als je een zondaar bent die verdriet zaait onder vrienden, heb berouw, omwille van Mijn Heilige Naam keer tot Mij terug; jullie zijn meester over jullie wil maar niet over Mijn Plannen, en Ik smeek jullie je spoedig over te geven;

Satan stuurt zijn experts onvermoeibaar op jullie allen af, wees dus meer dan ooit op je hoede; zijn rijk is bijna ten einde; daarom wil hij nog een laatste maal op deze aarde spuwen in de hoop zoveel mogelijk zielen als hij zou kunnen weg te vegen; daarom moet er standvastigheid en geloof in jullie zijn, omdat jullie kunnen vermijden en zelfs Satan kunnen weerhouden van het spuwen op deze aarde;

moed, dochter; hef je hoofd op en leun op Mij; Ik zal doorgaan je te helpen;  

Heer, Albarmhartig, laat hen die zeggen:
"We willen onze eigen weg gaan,"
tot U terugkeren; 

en die Christenen die tot de Paus zeggen:
"Wij willen onze eigen weg gaan,"
terugkeren en gehoorzamen aan de Paus. 

Laat hun menselijke trots  de ogen neerslaan
en hun arrogantie worden vernederd. 
Amen.


[1] Zie de profeti­sche boodschap over Rusland van 11 maart 1988.

[2] De Kerk.

[3] Hier begrijp ik dat de Heer zinspeelde op de EENHEID van de Kerken.

[4] God verwijst naar Zijn Boodschap van 23 juli 1991 dat Hij in de komende dagen nog meer wonderen zal verrichten. Een voorspelling die zinspeelt op de val van het communis­me in Rusland.

[5] D.w­.z. een groot aantal, uit alle klassen.

[6] Apok. 11:13. Lees ook: Mt. 24:22 en Mt. 24:29-30.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message