DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik, Je Verlosser, Ben Gekleed In Lompen Gemaakt Van Jute

6 juli 1991 

Heer, genees mij. 

als je aandachtig luistert en geen bezwaren tegen Mij inbrengt, geen rivalen en geen twijfels, als je komt en toegeeft een zondares te zijn en geen aarzeling toont om berouw te hebben, zal Ik je genezen; je behoort Mij toe en Ik heb je Mijn Hart gegeven; daarom wil Ik dat je alles kruisigt wat jij bent; laat de enige merktekenen op je lichaam zijn die Ik op het Mijne heb;

als je voetsporen ziet die niet van Mij zijn, volg ze niet; Mijn Voetsporen zijn bevlekt met Bloed en geuren naar mirre; als je iets hoort van iemand die gekleed is in schitterende kleren, laat het dan met hem wegsterven en sla geen acht op wat hij zegt; Ik, je Verlosser, ben gekleed in lompen gemaakt van jute[1] en Ik loop blootsvoets; Mijn mantel is doordrenkt met Bloed en Mijn Hart is bedekt met vlammen van Vuur; Mijn Lippen zijn uitgedroogd door gebrek aan Liefde; 

Heer, genees iedereen, iedereen! 

vervul Mijn Hart met vreugde en bid voor al diegenen wier harten gesloten zijn voor rede en voor Mijn Wijsheid; 

Daarom Heer, trek ons dicht naar U toe,
wij zijn zo moe te wandelen in deze verbanning … 

Mijn Dauw uit Mijn Mond zal je hart verlichten; Ik zal je bevrijden van je verdriet; Mijn Ogen zien neer op de wereld; zij onderzoeken ieder van jullie nauwkeurig; zou Ik nu neerda­len, dan zou Ik slechts een handvol aantreffen met Mijn Teken op hun voorhoofd;

Ik heb de Hemelen geopend met de prijs van Mijn Leven, opdat ze ook van jullie zouden zijn; Ik vraag jullie: wie klampt zich vast aan de dood en niet aan het Leven? hoelang nog zullen jullie niet voor rede vatbaar zijn? voor altijd? hoelang nog moeten jullie Mijn Liefde afwijzen, jullie Gezalfde verloochenen en beledigen? Rechtschapenheid en Gerechtigheid zijn gezeten  op de Troon die uit de Hemel onder jullie zal komen om jullie te zeggen dat de weg naar jullie Hemelse kamer, het Thuis van het Licht, door Mij loopt; als jullie je aan Mij toevertrouwen, zal Ik jullie de weg naar Huis wijzen, als jullie vertrouwen op Mijn Liefde, zal Ik jullie brengen naar de Kamer van Haar die Mij ontving, om jullie tot gezondheid terug te brengen; Ik bind geen touw rond jullie vrijheid, Ik bind jullie alleen met kransen van Liefde;

Ik bemin jullie met een eeuwigdurende Liefde en Mijn Tederheid voor jullie is een Onuitputtelijke Bron;

luister, dochter, vertel dit aan de vreemdelingen en aan je eigen mensen, vertel hun hoe Mijn Hart lijdt door gebrek aan liefde;   

(Jezus stuurt mij naar een gevangenis in Amerika, om te getui­gen.)


[1] Apok. 11:3. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message