DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Doorn

18 juni 1991 

Heilig Hart,
U bent het Thema van mijn leven.
U bent aan mijn zijde en altijd bereid mij te helpen.
U hebt mij nu tot Uw Eigendom gemaakt
en Uw Eigen Armen zijn mijn omheining,
wat kan ik nog meer vragen;
U hebt mijn aanklagers verjaagd in één oogwenk,
en het vuur dat mij omringde
is er niet meer! 

Heer,
U hebt mij nu opnieuw een visioen gegeven
van Uw Heilig Hart,
ik kon Het nauwelijks herkennen als een  hart!
Uw Hart leek  één grote wond …
nauwelijks had ik mijn verdrukkers achter mij gelaten
of ik zag weer een ander vuur ontstoken,
weer een andere wond in Uw Hart,
een  andere grote doorn in Uw Hoofd. 

Mijn Jezus …
deze keer ga ik onderhandelen met U, als U mij toestaat;
dit is wat ik voorstel:
Neem deze grote doorn weg uit U en in plaats daarvan zet hem in mij.
Ik zal hem houden totdat de Vader deze priester
de Genade en het Licht geeft dat hij nodig heeft
om in staat te zijn z'n fout in te zien,
en dat ik U toebehoor. 

Vassula, laat het zo zijn; laat het zijn zoals je vraagt; Ik aanvaard je offer; Mijn kind, wees gezegend; Ik ben niet de Enige die Zijn tranen inslikt, je Heilige Moeder huilt ook; kom tot Ons op deze wijze om met Ons te delen; ook deze storm zal worden bedaard; de Vader ziet alles, Mijn kind;

Ik zal hele valleien kantelen en bergen ontwortelen als die tot een bedreiging zouden worden voor Mijn Liefdesverzen, Liefdesverzen die een Oproep zijn tot jullie bekering; Mijn Boodschappen van Liefde zullen doorgaan; Satans greep raakt nu verslapt en Ik zal hem weldra muilkorven; de Liefde is altijd dichtbij je en Hij kijkt nu en dan nauwlettend in Zijn kamer[1] om na te gaan of alles in orde is, deze kamer waarin Hij Zijn rust neemt;

Ik ben Jahweh; bloem, Sint Beda is aan je zijde; 

Wie is hij?[2] 

Jahweh bemint je;


[1] Kamer: mijn hart, Gods rustplaats.

[2] Uitgeversnoot: Sint Beda (673-735), Benedictijner monnik en auteur van: ‘The Ecclesiastical History of the English People’, wordt door de Rooms Katholieke Kerk als Kerkleraar beschouwd.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message