DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Onze Twee Harten Zijn Verenigd

13 juni 1991 

(Boodschap van onze Heilige Moeder.) 

Vassula? wil je Mijn Woorden opschrijven om deze woestijn te verzadigen? 

Ja, Heilige Moeder, Moeder van God. 

schrijf Mijn dochter;

gezegenden van Mijn Ziel, beminden van Mijn Hart, vandaag vraag Ik ieder van jullie om je hart te richten op het wandelen met God; God is jullie Sterkte, jullie Leven en jullie Geluk; niemand kan leven zonder God;

Jezus is de Ware Wijnstok en jullie zijn de ranken; een rank die afgesneden is van de Wijnstok, droogt uit en verdort onmiddellijk; hij is dan van geen nut maar alleen te worden geworpen in het vuur; wandel met het Licht en wees niet bang om jullie geheel aan Hem over te geven; geef jezelf aan God en jullie harten zullen worden vervuld van Vreugde;

begrijp, beminde kinderen, dat God in deze dagen komt om jullie te redden en jullie te bevrijden uit de netten van Satan en jullie terug te brengen naar Zijn Heilig Hart; Onze Twee Harten zijn ver­enigd ondanks de argumenten en de afwijzingen door de wereld van deze Waarheid, want ze hebben niet allen deze Waarheid aanvaard maar gebruiken deze Waarheid in plaats daarvan om elkaar te bestrij­den;

Onze Twee Harten zijn verenigd en dorsten samen naar jullie redding, kinderen; kom en hoor Ons deze keer: sluit Vrede met God, wees verzoend; verhef jullie gelaat tot God en vraag Hem jullie hart te vullen met Zijn Licht; leer God te beminnen als jullie Vader, Hij die jullie meer bemint dan iemand zich kan voorstellen en die jullie zonder ophouden uit Zijn Hart Zijn stromende Vrede zendt, als een Rivier, om de innerlijke woestijn van jullie ziel te verzadigen;

leef niet alleen van woorden, beleef en handel naar elk woord dat jullie in het Evangelie gegeven is; wees niet dood voor de letter van de Wet, leef haar; wees niet bang als iemand jullie bespot of weigert te geloven in de Wonderen die God jullie vandaag geeft, want Ik zeg jullie: als iemand jullie tot zwijgen dwingt, zullen de stenen des te harder roepen;[1] alleen God kan jullie Vrede en Geluk geven; Ik bid voor jullie zonder ophouden opdat de harten van deze generatie, die hard als steen zijn, zich tot God kunnen wenden en als een bevloeide tuin worden, van een onbewoonde woestijn een Heilige Stad vol van Gods Licht, een Licht dat van God komt en niet van zon of maan;[2] als de storm is gaan liggen zullen bloemen[3] opschieten en het aanschijn van de aarde veranderen;

Ik, jullie Heilige Moeder, zegen ieder van jullie;


[1] Beelden van Jezus en Maria die Bloedige Tranen wenen zijn een Goddelijke Openbaring wanneer de mensen proberen de Heilige Geest te verstikken. (Lucas 19:40.)

[2] Apok. 21:23.

[3] Bloemen: de eerstelingen, de nieuw-bekeerden.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message