DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Vassula Van Mijn Heilig Hart

23 mei 1991 

Jahweh, mijn God,
U verkwist Uw parfums aan mij,
geprezen zij mijn Jahweh.
U bent van mij en ik ben van U.
Geef mij Uw schouder om tegen te leunen,
onwaardig als ik ben,
een zuchtje wind die ongemerkt voorbijgaat en niet terugkeert,
een pluisje stof dat wordt weggewassen door de eerste druppels regen,
sta mij toe in de Tegenwoordigheid van Uw Heerlijkheid te verblijven.
Leid mij door deze wildernis met een gevoelige hand, Beminde.

Vassula, zelfs in je ellende, zal Ik door jou tot de naties spreken, om jouw generatie Mij hun lofprijzingen te doen verkondigen; 

Generatie, Ik ga jullie weiden; 

dochter, Ik daal af van Mijn Troon, telkens wanneer je Mij aanroept om helemaal naar je toe te komen in je kamer en je te ontmoeten; onderworpen aan ellende, heb je Mijn Oneindige Liefde veroverd; verheug je! verheug je omdat je Koning je hoort telkens wanneer je je mond opent en Mijn Heilige Geest aanroept om je te komen helpen; roep Mijn Naam aan, Mijn kind, en de Liefde zal je helemaal over­schaduwen en je gezelschap houden;

verblijd je Koning nu en laat Hem van Zijn Armzalig kind nogmaals haar beloften horen, 

(Ik stond op en herhaalde mijn beloften aan het Heilig Hart van Jezus.) 

Vassula van Mijn Heilig Hart, Ik aanvaard je toewijding, je offers hebben Mijn Hart verblijd; eer Mij, je Heer, door devoot te blijven en trouw tegenover Mij, Ik die jou Beloner ben;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message