DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Apocalyps 21 Uitgelegd
Laat Jullie Verdraagzaamheid Jullie Getuigenis Zijn
Houdt Jullie Lippen In Bedwang

13 mei 1991 

Mijn kind, sta Mij toe te spreken tot Mijn kinderen door Mij je toestemming te geven om je hand en je tijd te gebruiken; 

Ik ben uit liefde aan U gebonden, Heer;
ben ik niet Uw Eigendom?
Gebruik mij dan volledig en zoals het U behaagt mijn Heer;
want dit is mijn vreugde.
Kom Heilige Geest en doordring mij. 

Stad![1] die Ik kwam bezoeken om door jou Mijn Liefde aan jullie allen te verkondigen en om jullie zieke inwoners te genezen, Ik zal jullie niet laten omkomen in schuld, noch zal Ik wachten om jullie te zien wegteren; Ik zal over jullie triomferen; Ik ben jullie Koning, Ik ben de Volmaakte, hoor Mij, en Ik ben van plan je te vormen Generatie tot een weerspie­geling van Mijn Godheid; het kroost van de zondaar zal Ik verteren door een razend Vuur, jullie Generatie zal haar bruiloft hebben met Mijn Heilige Geest,[2] en Ik zal met Mijn verterend Vuur het oppervlak van deze aarde veranderen in een goddelijke, bloeiende en nieuwe Aarde, en de wereld van vandaag zal verdwenen zijn;

Ik zal jullie allen met Mijn verterende Gloed zo zuiver als goud en zo doorzichtig als glas[3] maken, omdat jullie harten van Mij zullen zijn en in het Mijne; Ik en Mijn Vader zullen jullie Woonplaats[4] zijn en ook jullie zullen Onze woonplaats zijn; het is Mijn bedoeling jullie je goddelijkheid terug te geven schepping, zodat Mijn stralende heerlijkheid als een lichtende toorts[5] in jullie zal zijn; dan zal Ik, zoals een schildwacht een poort bewaakt, ook jullie bewaken voor alles wat onrein is en in jullie zou willen binnenkomen;[6]

Ik zal van ieder van jullie een stralende stad maken; Ik zal jullie volledig vernieuwen, want dit is de manier waarop Ik jullie gereed zal hebben om Mijn Heilige Geest te huwen; - Mijn Heilige Geest zal Zijn Woonplaats in jullie maken en jullie omvormen tot Zijn Heilige Stad,[7] Zijn Domein en Zijn Eigendom; de huidige wereld zal er niet meer zijn en Mijn Wil zal op aarde geschieden zoals in de Hemel; de Liefde zal neerdalen als liefde, en Ik, de onzichtbare God, zal in jullie hart zichtbaar worden; het uur komt waarin jullie niet langer tastend jullie weg zoeken in de duisternis, daar jullie hart verlicht zal zijn door Mijn stralende heerlijkheid;[8] Mijn Heerlijkheid zal zichtbaar worden in jullie harten;

kom, Mijn kind, luister nu naar Mijn Moeder, blijf dichtbij Mij, wij, ons? 

Ja, mijn Heer. Ik ben door U verleid, verleid ook anderen … 

spreek voor hen ten beste en Ik zal komen en hen opzoeken en redden wat verloren[9] was; lees Jesaja 41:17-20; de Liefde bemint je; 

 

(Later:) 

(Boodschap van onze Heilige Moeder voor de gebedsgroepen.) 

kinderen, Ik roep vandaag ieder van jullie op om jullie hart te onderzoeken; laat jullie verdraagzaamheid jullie getuigenis zijn; Ik smeek jullie je hart opnieuw te onderzoeken;

de Boodschap van God aan jullie allen is het bewijs van Zijn Trouw; God openbaart Zich niet om jullie te veroordelen, God openbaart Zich om Zijn Trouw te laten zien in jullie gebrek aan trouw; God verlangt jullie verzoening; Hij komt om jullie uit de Macht van de Duisternis te halen en Zijn Rijk op aarde te openbaren; de onzichtbare God zal zichtbaar worden in Zijn Heerlijkheid in jullie harten; en de Hemelse dingen zullen zichtbaar worden in jullie harten; en de bleke weerspiegelingen, die jullie eerder voor schaduwen hebben gehouden, zullen hun werkelijkheid bewijzen;

de Heerschappij van het Koninkrijk van God op aarde is jullie nu zeer nabij; daarom smeek Ik jullie gereed te zijn voor deze Dag; als jullie zeggen aan jezelf te zijn gestorven en aan de principes van deze wereld, verbied dan jullie hart naar de wereld te fladderen; leef voor God en geef Hem de eerste plaats; neem niet langer deel aan ruzies, redetwisten en beschuldigingen, laat niet toe dat jullie lippen jullie veroordelen, vrees de Heer en Wijsheid zal spoedig als het ochtendgloren over jullie komen; de Heer zoekt en verlangt een onverdeeld hart;

Ik had jullie gevraagd en vraag jullie opnieuw te bidden, te bidden, te bidden met je hart; een eenvoudige conversatie met jullie Vader die in de Hemel is, omdat, als Ik vandaag van jullie vraag God een onverdeeld hart aan te bieden, het is om jullie te leren trouw te blijven aan de principes die Ik jullie geleerd heb;

wat waardevol is voor God, is het hart dat Hem eert door zichzelf vrij te houden van alle bekoringen die tot zonde leiden; als jullie je lichaam door vasten hebben getuchtigd, vraag ik van jullie ook jullie lippen in bedwang te houden om alleen gebeden en lofprijzingen voor de Heer uit te spreken; laat niet toe dat jullie lippen jullie veroordelen; richt jullie hart, jullie verstand, jullie ogen en jullie lippen op Jezus en wees één en onverdeeld;

Ik nodig jullie uit, lieve kinderen, al deze dingen in praktijk te brengen, niettemin zonder de andere waarden van de Wet ongedaan te laten; en onthoud dat het Hart van de Wet Liefde is;

Ik zegen jullie allen;


[1] God veranderde plotseling en onverwachts van toon, en met krachtige Stem riep Hij naar mij uit en noemde mij Stad.

[2] Apok. 21:2.

[3] Apok. 21:21.

[4] Toespeling op Apok. 21:22. De Almachtige God en het Lam waren zelf de tempel. (Binnen in ons, de “stad”.)

[5] Apok. 21:23.

[6] Apok. 21:27.

[7] Lees Apok. 21:1-3.

[8] Apok. 21:24.

[9] Luc. 19:10. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message