DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Blijf Stil En In Deze Stilte Zal Ik Mijn Rust Vinden

20 april 1991 

Heer, ik dank U dat U
mij tot Uw eigendom en tot Uw bruid hebt gemaakt,
leer hen die niet begrijpen
dat U mijn vervolgers toestaat mij aan te vallen,
omdat U ook op deze manier verheerlijkt kunt worden.
En U hebt het zeer duidelijk gemaakt
dat U nooit zult toestaan dat zij mijn ziel verwonden of aanraken.
Laat ze het verschil begrijpen, want er is een verschil. 

bloem, Mijn Kelk smaakt bitter, maar wil je Hem nog steeds met Mij delen? 

Ik wil Uw Kelk met U delen. 

ja, bewijs je liefde voor Mij door je wil te offeren; wees verlangend Mij, je God, te verheerlijken door Mijn Kruis te omhelzen; je bent Mijn Eigendom geworden waaruit Ik Mijn vreugde put; je hebt je leven aan Mijn Handen toevertrouwd;

dochter, luister: blijf zwak, want in jouw zwakheid kan Ik grote dingen doen; wees niets, want in jouw nietigheid kan Ik Alles zijn; blijf stil en in deze stilte zal Ik Mijn rust vinden; blijf volgzaam opdat Ik je kan omvormen tot een kopie van Mijn kruisbeeld; blijf begrensd, zodat Mijn Macht in jou gezien kan worden; word een model van Mijzelf door volgzaam, geduldig, rein, gehoor­zaam, nederig, trouw en in voortdurend gebed te zijn, zoals Ik was met de Vader; slaap nooit; verbreek nooit de banden die je met de Vader hebt; Mijn leven op aarde was een onophoudelijk bidden tot de Vader, op gunstige en ongunstige tijden;

luister naar de Vader en doe Zijn Wil, je voedsel krijg je van Mij, je Verlosser, alles wat je eet komt van Mij om je te leren het enige Ware Leven in Mij, je God, te leven; voorwaar Ik zeg je, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden maar de ziel niet kunnen doden; vrees veeleer hem die beide, lichaam en ziel in het verderf kan storten in de hel[1] ;

blijf in Mij en Ik in jou; Ik zal toestaan dat je sterfelijke natuur op de proef gesteld wordt, zodat je groeit in je beproevingen, maar je ziel zal niet worden aange­raakt; vlees en bloed kunnen Mijn Koninkrijk niet erven, wees dus niet bang; door jouw beproevingen word Ik ook verheerlijkt;

verlaten zul je nooit zijn; 

 


[1] Matt. 10:28.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message