DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Sterf Aan Jezelf Opdat God In Jullie Mag Leven
Houd Nooit Op Je Rozenkrans Te Bidden

18 maart 1991 

(Boodschap van onze Heilige Moeder.) 

Mijn Vassula, hier is Mijn Boodschap, heb Mijn Vrede; kinderen van Mijn Hart, God is in jullie midden en Zijn Koninkrijk is jullie nabij; als jullie ogen hebben, zullen jullie het zien;

dierbaarste kinderen, luister naar de Stem van God in deze Vastendagen; luister naar de Stem van God door jezelf klein te maken zodat God in jullie kan vermeerderen; cijfer jezelf weg zodat Zijn Geest in jullie gezien mag worden; sterf aan jezelf opdat God in jullie mag leven; wees niets opdat Hij Alles mag  zijn; sta Hem toe op deze manier ten volle bezit van jullie te nemen en van jullie Zijn Bezit te maken; daarom zeg Ik jullie, kinderen van Mijn Hart: zolang jullie worstelen om iets te worden, wordt de Geest van Heiligheid die in jullie wil leven, verstikt door jullie rivaliteit; laat jullie geest geen rivaal van God worden; verminder jezelf opdat Hij toeneemt; sta Zijn Geest toe jullie op deze wijze tot de weg van Heiligheid te vormen; houd in jullie gedachten dat nederigheid, volgzaamheid en het zich­zelf wegcijferen de voornaamste deugden zijn die God behagen en dat jullie door deze deugden arm van geest zullen worden en dus onberispelijk;

dierbaarste kinderen, Jezus was Nederig zodanig dat Hij zelfs de dood aanvaardde; wees nooit degene die zegt: "ik heb alles en ik weet alles en ik heb niemands raad nodig"; blijf arm, wees arm, zodat God in jullie armoede in jullie mag regeren en Koning zijn; laat geen verwaandheid jullie overvallen; Mijn gebeden zijn ervoor dat jullie heiligheid vermeerdert in Hem die jullie geschapen heeft en dat jullie liefde voor elkaar mag toenemen en overstromen om deze wereld te zuiveren van haar verdorvenheid en geloofsafval;

houd nooit op je Rozenkrans te bidden; kom met vreugde de Rozenkrans bidden; de rijke mens zal niet antwoorden, maar de arme mens zal tot Mij komen met zijn Rozenkrans en in zijn armoede zal Ik naar hem luisteren terwijl hij dit eenvoudige gebed bidt; want alles wat arm en eenvoudig is, is dodelijk voor Satan die de IJdelheid Zelf is; dit is een van de belangrijkste redenen waarom Satan de Rozenkrans haat; Satan is machtig en vandaag zift hij jullie allen als tarwe, omdat dit zijn uur is, dit is de heerschappij van de duisternis; blijf trouw aan het Huis van God en bewaar de Tradities die jullie geleerd zijn en luis­ter naar Mijn beminde en gezegende Vicaris van Mijn Zoon;

aan elke priester is door God de genade gegeven te handelen en Mijn Zoon te vertegenwoordigen; en dus bid Ik voor hen die zich nog niet nederig onderwerpen aan de Vicaris van de Kerk, dat ze zich mogen onderwerpen en gewillig zijn; Jezus is Trouw en Betrouwbaar; volg jullie God na, Hij Die de Volmaaktheid is; wees volmaakt door Hem na te volgen in Zijn Nederigheid, Zijn Onderdanigheid, Zijn Gehoorzaamheid, Zijn Volgzaamheid opdat ook jullie de grotere gaven mogen ontvangen van Lijden en Versterving, dit alles zal jullie leiden naar heiligheid en in Zijn Heilig Hart: jullie Woon­plaats;

Mijn priesters, wees als een veld dat door veelvuldige regens goed bevloeid is, zodat de lammeren van Jezus worden aangetrokken door zijn groene weiden en er iets te eten mogen vinden; geen enkel lam wil graag grazen tussen doornen en distels; sta Mij toe jullie tempels te herbouwen en ze aan God welgevallig te maken; gelukkig de oren die horen en begrij­pen wat Ik zeg, want Ik zeg jullie dat niet ieders naam geschreven staat in het Boek van het Leven van het Offerlam; bid dus voor degenen die niet schijnen te begrijpen, noch bereid zijn zich te openen, dat ook aan hen de Genade van God gegeven mag worden, om te horen met hun oren, te begrijpen met hun hart en zo te worden bekeerd en Gods Heerlijkheid te zien;

Ik zegen jullie, Mijn dierbaarste kinderen, ieder van jullie; Ik bemin jullie; 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message