DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Ben Zal Terugkeren

4 maart 1991 

(York) 

(In de Lagere School van "Allerheiligen". Ik was uitgenodigd door Pater Ian Petit.) 

Ik Ben; de Liefde is bij je; de Liefde is Edelmoedig; denk aan Mijn Tegenwoordigheid en je zult niet wankelen; dochter, kom en bid met Mij tot de Vader: 

Vader,
ofschoon de nacht de aarde nog bedekt,
weet ik dat boven mij
Jahweh, die Zijn kinderen in de duisternis ziet,
medelijden met hen zal hebben;
met Macht en Heerlijkheid zal Hij neerdalen
om deze dreigende nacht op te lossen in een heldere dag,
Vrede en Liefde zullen ons vervullen,
en onze ziel zal vervuld zijn van Zijn Licht,
Ik Ben zal terug zijn,
Ik Ben zal terugkeren,
Ik Ben zal met ons zijn,
Eer aan de Allerhoogste! 
Amen. 

(Later kwam ik tot de Heer, mij afvragend of ik werkelijk moest worden uitgezonden, zoals nu, reizend om te getui­gen; elke dag reizend per auto, trein of vliegtuig naar verschillende plaatsen was  niet gemakkelijk, maar zeer uitputtend.) 

- Mijn Heer? 

Ik Ben; kleintje, telkens wanneer je Mij aanroept, springt Mijn Hart op van vreugde; als je dit maar eens zou begrijpen, Mijn kind … je hebt Mij gevraagd of je moest uitgaan om te getuigen zoals je nu doet; ja, het is noodzakelijk, niet dat Ik jou nodig heb, maar, Vassula, uitgaan en in Mijn Naam getuigen, verheerlijkt Mij en zuivert jou tegelijkertijd; bloem, Ik zal je de nodige sterkte geven, de woorden die je nodig hebt; behandel Mij nu zoals een Koning toekomt, behandel Mij zoals je Heilige behoort te worden behandeld; Ik Ben is met je; kom, Mijn-Kind-Door-Mij-Gered, kom; jouw voetstap moet Mijn Voetstap volgen, jouw voet waar Ik Mijn Voet had, tot het einde van je zending; wij, ons? 

Ja, voor altijd verbonden. 

kom dan tot Mij zo dikwijls als je kunt en Ik zal je vullen telkens wanneer je tot Mij komt; leen Mij je oor Mijn kind opdat Ik je oor kan oefenen om Mijn Stem te horen; stel Mij tevreden, Mijn kind, en je zult in Mij gedijen; de Liefde is met je en zegent je; 

(Later ging ik nogmaals naar de Heer.) 

ach ja! je bent bij Mij terug; Ik zal je lezing vanavond met zorg uitwerken; Ik ben Het die veel dingen zal verhelderen; herhaal na Mij deze woorden: 

“Jezus, raak mijn hart,
U bent mijn Vreugde,
spreek tot mij, leid mij
en maak mij nederig,
amen.” 

maak Mij blij en prijs Mij altijd; Ik bemin je en daarom zal Ik Mijn Kruis op jou laten; Ik Ben Het die Het tot het einde gedragen heeft; eer Mij en verheerlijk Mij door Mijn Kruis nu en dan te dragen om Mij dan te laten rusten, kom;

 


 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message