DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

God Roept Jullie Tot Zich

31 januari 1991 

 (Boodschap van onze Heilige Moeder voor 23 februari.)

geprezen zij de Heer en vrede zij met jullie allen;

God roept jullie tot Zich; mediteer hierover; God heeft jullie geroepen sinds jullie geboren waren; geboren voor Hem, geboren om Hem lief te hebben, geboren om Hem blij te maken, geboren om tot Hem terug te keren; beantwoord Zijn Roep; Ik heb geprobeerd door Mijn Bood­schappen hier en in andere delen van de wereld jullie terug te brengen, met liefde, tot Waar Leven in God, voor jullie redding;

kleintjes, ja, Ik noem jullie klein, want de Heer heeft Zijn Gelaat geopenbaard aan jullie en niet aan de geleerden, noch aan de intelligenten; besef ook dat het niet vlees en bloed was dat jullie de waarheid heeft geopenbaard, de dreiging en de genade van deze Boodschappen van jullie tijdperk voor jullie redding en jullie ze deed geloven, maar de Vader Zelf, door Zijn Genade op jullie; dus als jullie naaste nog niet gemerkt is met het zegel van de Heilige Geest van Genade, bid dat ook hij deze Genade mag ontvangen tot zijn bekering en binnengaat in het Koninkrijk van God;

God roept iedereen tot Zich; probeer Gods Oproep tot Vrede te begrijpen, Ik spoor jullie aan voor de Vrede te bidden, wees verlangend naar Vrede; gezegende kinderen, laat Mij jullie nogmaals zeggen dat Ik jullie gebeden voor de Vrede nodig heb, want Ik neem ze alle en bied ze als een boeket lentebloemen aan de Almachtige aan; jullie gebeden zijn niet tevergeefs, zij zijn een echte glorie voor God, ze zijn een bewijs van jullie liefde;

Satan is erg machtig en zijn woeste razernij vervolgt alle eerste-vruchten van de Heer, hen die getuigenis afleggen voor Jezus; Jezus heeft in Zijn eerdere Boodschappen jullie laten begrijpen hoe Satan probeert de kleine vlam die in deze wereld is overgebleven uit te doven en jullie zonder licht te laten, zonder geluk; zonder mededogen, lastert hij  alle Machten van God; inderdaad zal de aarde, zonder jullie vurige gebeden om Vrede, Satans braaksel[1] voelen uitstromen om het kleine licht dat in jullie gebleven is uit te blazen;

Ik ben onzegbaar droefgeestig; Ik heb voor jullie allen gebeden, en Ik zal altijd voor jullie bidden; kinderen, mediteer alsjeblieft over Onze Boodschappen; leef letterlijk Onze Boodschappen;

Ik, jullie Gezegende Moeder, zegen jullie;


[1] Apok. 12:15.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 



Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message