DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

God Wil Dat Iedereen Gered Wordt

25 september 1990 

(Boodschap van onze Heilige Moeder aan ons allen.) 

vrede zij met jullie, beminde kinderen; sta Mij toe jullie eraan te herinneren dat de Heer ieder hart kent; de Heer is op zoek naar jullie hart; kom tot Hem met een zuiver hart en Hij zal jullie onderrichten; de Heer zal jullie ziel troosten, Hij zal jullie leiden naar Zijn Pad en naar de Waarheid; Ik smeek jullie, jullie die nog weifelen, sluit jullie hart niet voor de rede; keer terug tot de Heer en Hij zal tot jullie terugkeren; een Vreugde uit de Hemel zal nu op jullie neerdalen, een Licht zal te midden van jullie schijnen; wees voorbereid op het ontvangen van dit Licht, wees voorbereid op de ontmoeting met de Heer;

- wiens handen zijn vandaag schoon? en wie kan in waar­heid zeggen, dat zijn hart zuiver is? wiens ziel is in volmaakte harmonie met de Heer? beminden! Mijn eigendom! Mijn kinderen … de weg naar de Heer ligt te midden van jullie, hij is te vinden in het land van de levenden; strek dan jullie handen uit naar Zijn Heiligdom, en de Heer zal jullie vanuit de Hemel de hand reiken om jullie tot Zich te trekken; strek jullie handen naar Hem uit, en Hij zal Zich vol medelij­den naar jullie buigen; kom tot de Heer zonder uitstel; sla jullie ogen op naar de Hemel en kijk naar niemand dan naar Hem, de Heer, jullie God; verheug je in niemand anders dan in Hem, jullie Redder; zoek, zoek niemand anders dan de Heer, jullie Verlosser; zing, zing voor niemand dan voor de Heilige;

moet ik jullie eraan herinneren dat de Heer Tederheid en Medelijden is, langzaam in toornig worden en rijk aan Goedgunstigheid? - Jezus was de Steen die de bouwlieden verwierpen en die de Hoeksteen werd; Ik zeg jullie in waarheid, dat het Koninkrijk van God onder jullie is en dat Zijn Heilige Geest van Genade zachtjes waait over jullie naties om jullie te doen herleven; dus kom en aanschouw de Bruiloft van de Heilige Geest die jullie landen zal huwen; wijs de Heilige Geest niet af die zo duidelijk over jullie wordt uitgestort; wees niet zoals die “bouwlieden” die de steen verwierpen die later de hoeksteen werd;

God wil dat iedereen gered wordt, en dit is nu Mijn plechtige waarschuwing aan allen die de profe­tieën van dit boek horen: 

onderdruk de Geest niet

de Geest die nu over jullie waait te midden van en op het toppunt van jullie afvalligheid; zeg later niet, bij het Laatste Oordeel: "ik had nooit gehoord, ik  had niet geweten;" Jezus en Ik openbaren de dingen van tevoren, voordat ze gebeuren, zodat jullie niet kunnen zeggen als je God van aangezicht tot aangezicht ontmoet: "ik was onbewust"… - … de vesting van de trotsen zal vallen …  en de duivels zullen uit haar schoot worden verdreven;

- mogen jullie gezegend zijn; mogen jullie allen gezegend zijn,door naar Mij te luisteren Ik ben jullie beminde Moeder, de Theotokos die jullie allen bemint;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message