DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Er Is Een Verdeeldheid In Mijn Kerk, Zoals Kaïn En Abel

21 september 1990

Mijn beminde Jahweh,
maak ons weer goddelijk, vernieuw ons;
vorm ons naar Uw Goddelijk Beeld;
deze Heilige Beeltenis die wij verloren hebben.

Mijn Vassula, Ik zal je smeekbeden verhoren en zoals Ik Mijn Zegeningen op jou heb laten neerregenen, zo zal Ik ook deze aarde in prachtige gewaden hullen, haar kleden in glorievolle volmaaktheid, en de mensen ertoe brengen op hun aangezicht ter aarde te vallen, Mij aanbiddend; maar eerst moet Ik Mijn Zuiverend Vuur op deze generatie laten neerkomen; Ik moet neerdalen om de vossen uit hun holen te trekken die een ravage maken van elke nieuwe wijngaard; Ik heb je dit nu gezegd voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt jullie mogen geloven; als bij een opwekking uit de doden zal Ik het verteerde lichaam van deze aarde in een luisterrijk lichaam doen verrijzen en jullie van priesters tot leken omvormen tot een goddelijk volk;

vandaag ontbreekt het jouw generatie aan geloof en ze weigert in Mij te geloven en elke dag die voorbijgaat, worden er meer en meer van Mijn herders gegrepen door de wereld en de verlokkingen van de rijkdom; ze apen de Wijsheid na en als de Genade tot hen komt, aan hun voeten, weigeren ze die Genade; ze willen geen Genade ontvangen in ruil voor genade;

er is een verdeeldheid in Mijn Kerk; zoals Kaïn en Abel, broers, en toch verdeeld; één bloed en toch verschillend; Abel was bekwaam maar Kaïn was onbekwaam; de één was oprecht, de ander niet; de één was welwillend en innemend, de ander kwaadwillig en Mij onwelgevallig; en vandaag lijden de Abels die dienstdoen in Mijn Kerk … ze lijden omdat ze zien hoe hun eigen broeders Mij verraden; dit is de plaag die zwaar op Mijn herders drukt en deze broederschap gebroken en verdeeld maakt; gelukkig de mens die Mijn Geboden onderhoudt, want hij zal Mijn verzoenende Liefde ervaren; gelukkig de vredestichters wanneer ze werken voor vrede, zij zullen Mijn zonen genoemd worden; de Liefde zal spoedig bij jullie zijn, daarom moet er  standvastigheid zijn in Mijn Abels die Mijn Geboden onderhouden en hun geloof in Mij bewaren;

Mijn Vassula, Ik zal je de rest[1] later geven, wees standvastig in je gebeden en wees dankbaar, geef vreugde aan je Vader die in de Hemel is; wees niet bang … Ik ben met je; de Ogen van de Liefde rusten op je;

Jezus is Mijn Naam; 

     

 Alleluia!


[1] De rest van een bepaalde passage uit de Bijbel die Hij mij wilde leren.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message