DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Kind, Welkom In Het Huis Van Je Vader

20 septem­ber 1990 

Heer? 

Ik ben;

kom en troost Mij, kom Mij bemoedigen, geef Mij rust; Ik heb je geschapen opdat Ik de Ene en enige zou zijn in je hart; Ik heb je geschapen om Mijn doornen te verwijderen die Mijn Lichaam doorboorden; Ik heb je geschapen om het slachtoffer van Mijn Hart te zijn; Ik bemin je hartstochtelijk; aanvaard Mijn Liefde, aanvaard Mijn Kennis, aanvaard de beproevingen met geduld en kijk er niet minachtend op neer; Ik heb Mijn Kruis met grote Liefde aanvaard, met gehoorzaamheid en Ik heb Mijn Beker gedronken tot de laatste druppel, uit liefde en om de Vader in de Hemel te behagen;

Ik tuchtig je slechts met mate, Mijn dochter; als je naar Mij luistert zul je leren; Mijn Ogen slaan je voortdurend gade, ze behoeden je en zegenen je; Ik ben Degene die je het meest bemint, wees dus niet bang Mijn dochter Vassula; vrees Mijn tuchtiging niet die je Mijn richting in wil sturen door je de luister van Mijn Werken te laten zien, hun Pracht en de Rijkdommen van Mijn Hart en het Verterende Vuur van Mijn Liefde ; heb Ik je ooit in de steek gelaten? heb Ik ooit geweigerd naar je roepen te luisteren als je Mij nodig had?

- gezegende naties, gezegend volk, gezegende schepping! hoe komt het dan dat jullie weerstand bieden aan Mijn Liefde en verdwaald zijn om een gemakkelijke prooi te worden van Satan, jezelf veroorlovend Mijn Naam ijdel te gebruiken? de geest die in jullie heerst, generatie, is een opstandige geest, die jullie allen beveelt een sensueel leven te leiden, een doelloos leven, een goddeloos leven, en zo heiligheid te vervangen door perversie; o generatie! waar is het Teken tussen Mij en jou? wat hebben jullie ermee gedaan? waar is je geloof in Mij? waarom heb je je veroorloofd Mij op te geven? heb je nooit eerder gehoord dat hoe dichter je bij Mij komt, des te dichter Ik bij jou kom?

houd je ogen gevestigd op Mij zonder naar links of naar rechts te kijken; laat Mij op zekere dag zeggen: “Mijn kind, welkom in het Huis van je Vader; je bent een kalmerende geur voor Mij geweest; je hebt Mijn Wet onderhouden en heilig geleefd; je bent vruchtbaar geweest en hebt de armen gevoed; kom dan, Mijn kind, val in de Armen van je Vader en leef voor altijd en eeuwig in Mijn Hart;”

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message