DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Heb Geen Filosofen En Verhalenvertellers Nodig

17 augustus 1990 

Ik kom tot U, mijn Jahweh, om U vergiffenis te vragen voor mijn zonden. Heer, luister naar mijn smeken, ik weet dat U ons vergeeft en al onze zonden voorbijziet. 

Ik vergeef je, Ik vergeef je liever dan je met Mijn toorn te slaan … verlaten en onbewoond was je; je was beroemd om je dorheid; je was als een tuin zonder water en Ik, als een waterloop die een tuin instroomt, kwam naar je toe om je grond te bevloeien; Ik heb je gered uit de klauwen van Mijn vijand; de leeuw heeft je verlaten en je land is nu een tuin, dankzij Mijn Oneindige Liefde en Barmhartigheid;

- Ik ben je Redder en Jezus is Mijn Naam; sta Mij toe de volgende Boodschap te schrijven voor[1] … Ik, de Heer, sta voor hem en Ik zet vuur en water voor hem neer; Ik heb hem de vrijheid gegeven om te kiezen; hij kan zijn hand uitstrekken naar wat hij wil; Ik let op al zijn daden; Ik noteer zijn bewuste en absolute oprechtheid tegenover Mij en zijn bewuste en absolute onoprechtheid tegenover Mij; "haast je en kom tot Mij, en Ik zal je vlam laten opleven: de kleine vlam die in je is overgebleven sterft spoedig! Ik bemin je met een eeuwige Liefde en Mijn Barmhar­tigheid is onpeilbaar; je geniet Mijn gunst;"

- velen van jullie zeggen vandaag: laten we drinken, laten we vandaag eten, morgen zullen we dood zijn; bedrieg jezelf niet … kom tot bezinning en kijk Mij aan, jullie God; Mijn Wet gehoorzamen is Mij beminnen en ieder die leeft in de liefde, leeft in Mij; Ik heb de filosofen en de wijzen van jullie tijdperk niet nodig, noch de meesters; Ik heb zwakheid nodig … armoede … eenvoud … begrijp je? de dagen komen waarin Ik Mijn Wet op jullie harten zal leggen;

Ik kom in deze dagen van Barmhartigheid om de volkeren voor te bereiden en hen eraan te herinneren dat Ik jullie innerlijke zelf kan zuiveren van lage en dode daden die jullie tot het eeuwige vuur kunnen leiden;  - maar het hart van deze generatie is grof geworden en hoewel Ik openlijk tot de naties spreek willen ze nog steeds niet naar Mij luisteren; kom, neem je kruis op en volg Mij, Ik zal elke stap die je zet zegenen;   

(Later, tot de kleine gebedsgroep:) 

Ik heb velen uitgenodigd voor Mijn feestmaal, maar slechts weinigen willen komen,[2] dus zeg Ik jullie: ga nu naar de armen! ga naar de blinden! sommigen zullen jullie dood aantreffen, maar maak je geen zorgen, Ik zal ze opwekken; Ik heb jullie allen opgericht en Ik zal er nog velen oprichten; ga dus uit naar de armen en de zieken en zorg ervoor dat Mijn Huis vol wordt! laat hen die het eerst uitgenodigd waren voor Mijn feestmaal maar weigerden te komen verbaasd zijn de blinden te zien met hun zicht en de armen rijk aan Mijn Kennis! en de doden weer tot leven gewekt! 

gedij in Mijn Rijkdommen en kwijn niet weg! wees standvastig en werk voor Mijn Glorie … kinderen, ban jullie egoïsme uit; Mijn Koninkrijk is heel dicht bij jullie; wees vol vuur en volg Mijn Woord; houd jezelf rein en leer jezelf te verloochenen zodat Mijn Geest in jullie kan ademen;

- Ik heb jullie gekozen, Mijn engelen, niet omdat jullie het waardig zijn, maar omdat jullie arm en ellendig zijn; verheerlijk Mijn Naam weer door samen te komen om Mij te dienen;

wees actief in alle goede werken - Ik ben altijd met jullie; 


[1] Iemand uit Rhodos.

[2] De kleine gebedsgroep heeft dikwijls geprobeerd priesters en archimandrieten en zelfs monniken uit te nodigen, maar ieder had een excuus en toonde helemaal geen interesse voor de Boodschappen van de Heer. Ze waren beleefd.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message