DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Bid Tot Jullie Vader In De Hemel Op Deze Manier
De Wereld Is Dood Voor De Liefde

15 mei 1990 

(Boodschap van onze Heilige Moeder voor Lens/Sion.) 

vrede zij met jullie, kinderen;

Ik, jullie Heilige Moeder, bereid jullie voor om de Heer te ontmoeten; Ik voed jullie op in je geestelijke groei; Ik bedek jullie met genaden om jullie te helpen en te bemoedigen; besef dat dit bijzondere dagen zijn waarin jullie nu leven; dit zijn de dagen die voorafgaan aan de Komst van de Heer, zij zijn de opening van het pad waarlangs de Heer zal komen; deze dagen zijn een voorbereiding op de neerdaling van jullie Koning; bid opdat ieder klaar zal zijn; bid vurig, Mijn kindertjes, voor die zielen die weigeren te horen en te zien, bid tot jullie Vader in de Hemel op deze manier: 

Barmhartige Vader,
laat hen die alsmaar horen
maar nooit begrijpen,
deze keer Uw Stem horen
en begrijpen dat U het bent, de Heilige der Heiligen;
open de ogen van hen die alsmaar kijken
en toch nooit zien,
dat ze deze keer met hun ogen
Uw Heilig Gelaat en Uw Heerlijkheid zien,
leg Uw Vinger op hun hart
opdat hun hart zich opent
en Uw Trouw begrijpt,
ik bid en vraag U al deze dingen,
Rechtvaardige Vader,
opdat alle volkeren
zich bekeren en genezen worden
door de Wonden van Uw Beminde Zoon
Jezus Christus;
amen; 

vraag aan de Vader de koppige zielen te vergeven die weigeren te horen en te zien; de Vader is een en al Barmhartigheid en Hij zal kijken naar al Zijn kinderen; ja, kleinen, jullie zijn de wierook voor God als jullie bidden voor de redding van jullie broeders; hoe intenser jullie bidden des te machtiger worden jullie gebeden;

dank de Heer die jullie geroepen heeft en door Zijn Genade jullie Zijn roepen liet horen, bid dus voor hen die weigeren te horen;

de tijd dringt en velen zijn nog nietsvermoedend en in diepe slaap; de dagen vliegen en Mijn Hart bonst van diepe droefheid als Ik van boven kijk naar de jeugd van vandaag; Liefde ontbreekt … maar ze hebben ook nooit liefde ontmoet; velen van hen hebben zelfs nooit de warmte of liefde van hun moeder ervaren daar die geen liefde te geven had; de wereld is koud geworden, ijskoud, en de ouders keren zich tegen elkaar, het kind keert zich tegen zijn ouders bij gebrek aan liefde, de moeder weigert de smeekbeden van het kind om liefde; de wereld is dood voor de liefde, ze ligt in diepe duisternis, want haat, hebzucht en egoïsme beheersen heel de aarde tot in haar binnenste;

Ik ben geschokt door de verschrikkelijke dingen die Ik zie, door de ongerechtigheden van deze duistere wereld en de geloofsafval die zelfs het Heiligdom is binnengedrongen; de rampen, hongersnood en ellende, oorlog en plaag hebben jullie zelf over je afgeroepen; alles wat van de aarde komt keert terug naar de aarde; de aarde vernietigt zichzelf en het is niet God die jullie al deze rampen zendt zoals velen van jullie geneigd zijn te geloven; God is recht­vaardig en geheel Barmhartig, maar kwaad trekt kwaad aan;

bid vurig, bid met jullie hart voor de bekering en de redding van jullie tijdperk; Mijn kinderen, bid met Mij; Ik heb jullie gebeden nodig; bid, en Ik zal ze aan God aanbieden; 

Ik verzeker jullie dat Ik bij jullie ben, waar jullie ook gaan; Ik verlaat jullie nooit, jullie die Mijn kinderen zijn; Ik zegen jullie allen;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message