DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Passie Wordt Elke Dag Herhaald

20 februari 1990 

(Vandaag beleefde ik weer, terwijl ik de droevige geheimen bad, een gedeelte van de Passie van de Heer. Ik beleefde een gedeelte van Getsemane en een deel van de Kruisiging.) 

kind, dring dieper door in Mijn Wonden, luister naar Mijn Hartslagen … Mijn genegenheid voor jou is zo groot geworden dat Ik nu wil dat je met Mij deelhebt aan Mijn Passie; bemin Mij zoals Ik jou bemin; Mijn Passie wordt elke dag herhaald; elke dag weer word Ik over de weg naar Golgotha gesleept door hen die Mijn Pad niet meer volgen; Mijn doodsangsten zijn vermenigvuldigd als Ik zie hoe Mijn kinderen het eeuwig vuur tegemoet gaan; Mijn Hart verzinkt in ondraaglijke pijnen bij het zien van zoveel ondankbaarheid op deze aarde; Mijn Lichaam wordt genadeloos gegeseld;

Ik lijd; toch had Ik hun huizen gevuld met goede dingen, Ik had hun Mijn Vrede gegeven; Ik beminde hen, en Ik bemin hen nog steeds hartstochtelijk, en toch word Ik door diezelfde mensen met een doornenkroon gekroond; Ik sta als een Bedelaar voor hen met Mijn Hart in Mijn Hand, hen smekend, maar in plaats van een vriendelijke blik bespotten ze Mij, spuwen ze op Mij, beschimpen zij Mij, ze slaan op Mijn Hoofd en voeren Mij met geweld naar de Berg waar ze Mij opnieuw kruisigen; Ik teer langzaam weg en Mijn Bloed wordt voortdurend vergoten; Ik word door de zondaars elke dag opnieuw gekruisigd; Ik heb rust nodig, wil je Mij laten rusten? neem Mijn Doornenkroon, Mijn Nagelen en Mijn Kruis … heb je Mij niets te zeggen? 

Mijn Heer, mijn Beminde,
U die mij Uw meest Heilige Juwelen hebt toevertrouwd,
U die mij hebt omgeven met Uw Liefde en Tederheid
U die Uw Onderrichtingen als mirre over mij hebt uitgestort
en mij met Uw Geur hebt bewierookt,
ik verheug mij in Uw Aanwezigheid.
U hebt mij de Gave van Uw Liefde geschonken.
U hebt mij de Gave van Uw Passie geschonken.
en ik, in mijn armzaligheid, 
kan U niets anders aanbieden
dan mijn zegen, mijn wil,
mijn ziel en mijn hart.

 

23 februari 1990 

(Vrijdag - precies om 15.00 uur ging ik naar de afspraak van Liefde, om Jezus te ontmoeten in de Passie en Zijn Kruis.)

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message