DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Brood Zal Je Verzadigen

6 maart 1987 

Vassula, Ik ben het, Jezus, je Verlosser, heb je honger? 

Jezus, in feite heb ik nu honger. 

wees altijd hongerig, wees hongerig naar Mijn Brood; kom, Mijn Brood is gratis en als je van Mij eet zul je verzadigd worden; 

Jezus, ik sprak over aards brood … 

Ik weet het, Vassula, maar aan welk zou je de voorkeur geven? 

Aan beiden, Jezus. 

jouw brood zal je slechts voor korte tijd voldoen, maar als je van Mijn Brood eet zul je verzadigd worden; ieder die eet van Mijn Brood zal voor eeuwig leven;[1]

Ik zal je voeden Vassula; 

Ik bemin U, Jezus. 

O dochter, hoezeer verlang Ik ernaar deze woorden te horen uit ieders mond! "Ik bemin U, Jezus"; wil je Mijn Hart voelen? kijk naar Mij, Ik sta voor je; 

(Ik keek naar Zijn Hart, heel Zijn Borst was verlicht.) 

Mijn Hart brandt van vurige liefde, Mijn Hart wil je verteren in Zijn Liefde, Mijn Hart wil je verlokken om voor altijd de Mijne te zijn! kom, dochter, roep om liefde, roep om vrede, wees tot het einde met Mij verenigd; kom, laten we de anderen weer tot leven wekken; bemin Mij met heel je ziel en met heel je verstand, om Mij te kunnen verheerlijken, beminde; 

Jezus, U te beminnen doet pijn, want men wil bij U zijn; ik bedoel bevrijd van het lichaam en dicht bij U, daarom is het pijnlijk U te beminnen.

ook Ik lijd vanwege Mijn Grote Liefde voor jullie allen; Ik heb wreed geleden uit liefde; Ik lijd nog steeds als Ik geen enkele weerklank krijg voor de Liefde die Ik voor jullie voel; kun jij je voorstellen hoe Ik Mij voel? beminde, Ik heb zielen nodig die Mij werkelijk beminnen; zielen die genoegdoening zouden kunnen geven voor hen die Mij negeren; zeg hun, laat ze weten hoe het voelt iemand te beminnen, zijn leven te hebben gegeven uit liefde, en geen wederliefde te ontvangen!

word het niet moe Mijn Kruis van Vrede en Liefde te dragen; het geeft rust aan Mijn vermoeide Ziel als je het voor Mij draagt; Ik heb rust nodig, beminde; 

Jezus, ik zal doen wat U wilt en proberen te begrijpen wat U mij vertelt.

('s Avonds was mijn ziel zwaarmoedig en bedroefd.)


[1] Joh. 6:48-51.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message