DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

God Heeft Jullie Het Geschenk Van Zijn Liefde Gegeven

31 januari 1990 

(Gisteren heb ik zeven uur lang het dictaat van de Heer opgenomen. Vandaag ongeveer zes uur. Op het eind vroeg ik aan Jezus: "Jezus, zullen we nu ander werk gaan doen?" (Ik had me voorgenomen de keuken schoon te maken.) En Jezus zei, zonder de minste aarzeling: "Laten we dan gaan!" Hij klonk alsof Hij vol ijver was om mij te laten opstaan om de keuken te gaan schoonmaken. Hij gedroeg Zich alsof ik een zeer belangrijk en dringend werk te doen had.) 

(Boodschap voor Nice, om te worden voorgelezen op 11 februari 1990, van onze Heilige Moeder.) 

vrede zij met jullie, Mijn kindertjes; Ik ben jullie Hemelse Moeder, de Moeder van jullie Redder, de Moeder van jullie Verlosser; vandaag nodig Ik jullie allen uit te zoeken naar de dingen die in de Hemel zijn; Ik vraag jullie jezelf los te maken van de principes van deze wereld en je hoofd te wenden naar de Hemel; zoek naar wat van de Hemel is; zoek het Licht, en het Licht zal jullie niet ontbreken; verblijd God en keer terug tot Hem, klamp je niet vast aan de wereld, maar houd je vast aan Degene die jullie voetstappen zal leiden naar de Hemel;

ach, beminde kinderen, hebben jullie het nog niet begrepen? de Hemel is jullie Thuis, en de aarde is jullie voorbereiding, jullie voorbereiding op de ontmoeting met God; God heeft jullie het geschenk van Zijn Liefde gegeven, willen jullie Zijn Geschenk niet beantwoorden? velen van jullie hebben vele tekenen gezien, deze tekenen moeten in acht genomen worden, het zijn de tekenen van het einde van de Tijden, het zijn niet de tekenen van het einde van de wereld, het zijn de tekenen van het einde van een tijdperk; Jezus en Ik bereiden jullie allen voor om het tijdperk van Liefde en Vrede binnen te gaan, de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde die jullie lang geleden beloofd zijn;

daarom smeek Ik jullie om je te bekeren vóór de dag van de zuivering, want de tijd dringt, en Ik zeg jullie dat, voordat deze generatie is heengegaan, alles zal hebben plaatsgevonden wat ik jullie gezegd heb via Mijn uitverkoren zielen vanaf de tijd van Fatima tot vandaag; beminde kinderen, bedenk dat Onze Aanwezigheid ook een mysterie is, en jullie zouden je altijd moeten herinneren dat jullie NOOIT alleen zijn;

leer te bidden zonder ophouden en met je hart; leer te vasten en boete te doen; leer eenmaal per maand te gaan biechten; word het niet moe goed te doen en breng het in de praktijk met betrekking tot anderen; leef volgens de Wet van de Heer; Ik bemin jullie, kinderen, en het is uit Liefde dat Ik jullie voorbereid op de ontmoeting met de Heer; Ik zegen ieder van jullie; ga naar huis met Onze Vrede en vergeet nooit dat Wij met jullie zijn; 

(Lezing uit de Bijbel: Lk. 18:1-8) 

Heer? 

Ik ben; Ik geef je Mijn Vrede; openbaar Mijn Heilig Gelaat in Nice; Ik zal voor velen staan; Mijn kind, wees onverschrokken, Liefde bemint je; 

(Jezus bemoedigde mij voor de gebedsbijeenkomst in Nice.) 

de Hemel is gemaakt van Licht en als de deuren van de Hemel open gaan, in jouw aanwezigheid,  al is het maar een weinig, omhult dit Licht je volledig; Ik heb je de mogelijkheid gegeven een beetje van de hemel te hebben “geproefd”; laat Mij dan het thema van je lofprijzing zijn en verkondig Mijn Naam aan je broeders in Mijn heiligdom; prijs Mij in de volle vergadering en win de harten van Mijn kinderen, geef alle eer aan je God; Liefde is met je; 

Ik wil de beloftes volbrengen die ik U gedaan heb, mijn Heer,
ik zal het werkelijk proberen en U mijn dankoffers brengen.
Geef mij de juiste woorden om te spreken en U te eren,
ik zegen U mijn God omdat U mij verwend hebt
en omdat U mij hebt toegestaan te wandelen in Uw Aanwezigheid,
in het Licht van de levenden.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message