DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Ben De Weg, De Waarheid En Het Leven

22 januari 1990 

(Boodschap voor Frankrijk, voor onze gebedsbijeenkomst in Nice op 11 februari 1990.) 

vrede zij met jullie;

Ik ben de Geest van Liefde, van Vrede, van Verzoening; Ik ben Degene die jullie het meest bemint;

Ik ben jullie Schepper; Ik zeg jullie plechtig, dat Ik Mijn Heilige Geest zal blijven uitstorten over jullie zonen en dochters, zoals het gedurende vele generaties nooit gebeurd is, om jullie rechtstreeks te voeden uit Mijn Eigen Hand en om Mijn volledige Wet op jullie hart te leggen;

Ik openbaar in jullie dagen Mijn Heilig Gelaat aan jullie allen; ja, Mijn Heilig Gelaat zal op jullie schijnen, Mijn beminden, Ik zal jullie Mijn Heerlijkheid openbaren en bij jullie die Mij misschien nog niet kennen, zal Ik ook komen, en Ik zal jullie hand in de Mijne nemen en haar leggen op Mijn Heilig Hart, Ik zal jullie Mijn Hartslagen laten voelen en als jullie het Mij dan toestaan, zal Ik jullie kleine harten verleiden en verteren door Mijn brandende Liefde, en jullie totaal van Mij maken;

Ik zal, als jullie je aan Mij toevertrouwen, jullie omvormen tot Mijn Goddelijke Gelijkenis, Ik zal jullie je goddelijkheid teruggeven en jullie heilig maken zoals Ik Heilig ben; kom dus tot Mij, jullie Verlosser, waarom elders zoeken? waarom zoeken naar wat de wereld te bieden heeft en wat niet blijvend is? zoek wat Heilig en Eeuwig is, waarom vertrouwen op wat de wereld biedt, als wat zij te bieden heeft niet blijft? hebben jullie nog niet eerder gehoord dat Ik heb gezegd dat alle vlees als gras is? het gras verdort, de bloem verwelkt, maar Mijn Woord blijft eeuwig; keer terug tot Mij en vertrouw op Mijn Liefde;

Mijn kindertjes, Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; luister niet naar de Verleider die de vernietiging van jullie ziel wil, zijn rijk is van deze wereld; maar luister naar Mij jullie God, die jullie vandaag Mijn Hand biedt en die helemaal neerbuigt om jullie uit het stof te verheffen en jullie heilig te maken in Mijn Hart; luister naar Mij, en jullie zullen Mijn Koninkrijk erven;

kom tot Mij en sluit vrede met Mij, Mijn Vrede laat Ik jullie na, een Vrede die de wereld jullie niet geven kan; kom, jullie die Mij nog niet erkend hebben als jullie Verlosser, en maak jezelf los van de primitieve dingen die jullie ziel niet kunnen verheffen noch voeden, waarom zou je daar verslaafd aan zijn? kom terug naar Mij, zelfs in jullie ellende en jullie schuld neem Ik jullie zoals je bent, en  zeg jullie dat Ik jullie al vergeven heb; laat Mij je vertellen, Mijn kind, dat geen mens een grotere liefde voor je heeft dan Ik;

sla je ogen op naar Mij en zie Wie het is die jullie smeekt; Ik ben het, Jezus, jullie Redder die vandaag bij jullie komt en zelfs door de monden van de geringsten onder jullie spreekt; Ik kom barrevoets[1] en als een Bedelaar om van jullie wederliefde te vragen; Ik ben op zoek naar jullie hart, wijs Mij niet af … dag en nacht strek Ik Mijn Handen naar jullie uit, wanneer zullen jullie bij Mij komen? wanneer zal Ik jullie antwoord horen? zal Ik een antwoord ontvangen in deze wildernis, Mijn kind? of zal Zwijgen Mijn Ziel omhullen? luister, luister naar Mijn smeken, dit is de troost die je Mij kunt bieden, wees niet bang, Ik zal je helpen, begrijp je? Ik zal je helemaal vernieuwen als jij jezelf aan Mij toevertrouwt;

Ik ben helemaal naar jullie deur gekomen, en vandaag, als jullie hier verzameld zijn om te luisteren naar wat Mijn Geest tot jullie zegt, dan is dat omdat Ik het zo gewild heb; Ik ben gekomen om jullie Hoop te geven; Ik ben gekomen om jullie Licht te geven; Ik ben gekomen niet om jullie te veroordelen, maar om jullie wakker te schudden, Mijn kind, en je Mijn Heilig Hart te tonen en Wie het is die voor je staat; jullie zijn van Mij, hoewel niet allemaal, want sommigen van jullie geven de voor­keur aan menselijke eer boven de eer die van God komt; dus zeg Ik jullie plechtig: 

ontvang vandaag Mijn Heilige Geest …
ontvang vandaag Mijn Heilige Geest …
ontvang vandaag Mijn Heilige Geest … 

keer terug tot Mij; Ik wil jullie verlossen van het kwaad en jullie liefde voor Mij  wekken; Ik wil Mijzelf aan jullie tonen en jullie het teken van Mijn Heilige Aanwezigheid geven zoals Ik het aan anderen geef, en jullie omhullen met Mijn delicate geur van wierook;

kom dan bij Mij en praat met Mij, tot Mij praten is bidden, bidden vanuit je hart; Ik ben in de stilte van de nacht gekomen om jullie aan Mijn Geboden te herinneren; weten jullie niet dat sinds het begin van de tijden er een woning in de Hemel voor jullie was voorbereid? jullie thuis is in de Hemel, bij Mij, aan Mijn zijde; laat deze woning met jullie aanwezigheid gevuld zijn, en doe Mij niet het verdriet jullie plaats leeg te zien tot in alle eeuwigheid … keer tot Mij terug, houd op doelloos in deze wildernis rond te dwalen, zoek Mij, Mijn kind; houd op kwaad te doen, leer te vergeven, leer goed te doen, heb vertrouwen in Mij, je God, leer je vijanden te beminnen, sluit vrede met Mij; Ik vertel je plech­tig dat als de aarde vandaag bedekt is met rampen, dit de vrucht is van haar geloofsafval;

ach, Mijn vrienden, jullie allen die Mij beminnen en je hele leven aan Mij toewijden, die de noodlijdenden geholpen hebben toen die riepen en aan de wees die geen liefde had, jullie warmte hebben gegeven, jullie die gevoelig zijn voor de noden van de behoeftigen en de weduwen troosten en jullie deuren wijd openen voor de vaderlozen, en jullie die de zaak van de gerechtigheid proberen te dienen en nooit de hand opheffen tegen de onschuldigen, verheug je! want jullie zijn waarlijk Mijn kinderen;

Ik vraag jullie vandaag, Mijn beminden, om vurig te bidden en eerherstel te geven voor diegenen die Mijn Hart bemint, maar die zich tegen Mij gekeerd hebben; Ik vraag jullie jezelf op te offeren voor al diegenen die Mijn Wonden verergeren, als Ik zie hoe zij hun kind doden voordat het geboren is; bid voor de schoot die deze kinderen vormt en ze dan vergeet, en aan wier namen men niet meer denkt;

roep Mij aan in jullie zorgen en Ik zal jullie te hulp snellen; tel jullie zegeningen en prijs Mij, hebben jullie nooit eerder gehoord dat Ik allen help die zich aan Mij vastklampen? jullie zijn niet vaderloos, jullie hebben een Vader in de Hemel die jullie oneindig bemint, en Zijn Naam is als mirre die uit Hem stroomt om jullie te zalven en te zegenen;

beminden, Ik geef jullie de gave van Mijn Liefde; houd moed, jullie allen die voor anderen offer, Ik ben bij jullie om jullie te troosten, houd moed, Mijn kinderen, jullie God is jullie zeer nabij en velen hebben Mijn Voetstappen gehoord; Liefde keert tot jullie terug als liefde en zal onder van jullie wonen;

Ik zegen ieder van jullie en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; wees één; 


[1] Dat wil zeggen in eenvoud, zonder noodzakelijkerwijs heilige zielen uit te kiezen, om Zich door hen te openba­ren.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message