DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Vandaag, Is Mijn Heilige Geest van Genade Waarlijk De Hoeksteen

23 december 1989 

vrede zij met je, dochter, raak Mijn Hart aan … voel hoe verwond Mijn Hart is; 

(In mijn geest voelde ik het Hart van Onze Heer.) 

verwijder de doornen die nu Mijn Hart doorboren; 

Laat mij zien hoe ik deze doornen moet verwijderen, Heer. 

doornen kunnen worden verwijderd door liefde; bemin Mij, bemin Mij, Vassula, wees Mijn balsem, troost Mij en breng kleine zielen bij Mij; laat hun Mijn Hart zien, vertel hun over Mijn Liefde, verwijder elke doorn en vervang hem door een kleine ziel …

er zal geweldig veel aan Mijn Huis hersteld moeten worden, maar Ik zal Het herbouwen, steen voor steen, laag voor laag; ondanks de hevige aanvallen op Mijn Huis zal Ik, de Heer, op het einde overwinnen; Ik zal Mijn Huis dan vullen met reine zielen, zoals duiven die hun duiventil vullen zo zal het ook zijn in Mijn Eigen Huis; en Ik zal deze reine zielen toestaan direct uit Mijn Hand te eten zodat ze leren zeggen: "Abba"; Goddelijkheid zal corruptie overwinnen, de corruptie die door de verdorvenheid van de wereld van Mijn kinderen atheïsten heeft gemaakt;

Ik ben van plan om van deze reine zielen goddelijke wezens te maken, die Mijn Goddelijkheid weerspiegelen; dit is de reden waarom Ik jullie in deze dagen zonder ophouden aan de Waarheid herinner, zelfs ondanks het feit dat  Ik Mijzelf herhaal; zelfs als sommigen van jullie geërgerd raken als Ik Mijzelf herhaal, zal Ik doorgaan jullie aan dezelfde waarheden te herinneren, dit is de enige manier om sommigen van de trage geesten in beweging te krijgen;

vandaag wordt Mijn Heilige Geest van Genade door de ongelovigen verworpen, maar zij weten niet wat zij verwerpen; het is zoals de Schrift zegt: … "de steen die de bouwlieden verworpen hebben is gebleken de hoeksteen te zijn; een steen waarover men struikelt, een rots die mensen ten val brengt";[1] deze ongelovigen struikelen over de hoek­steen omdat ze niet geloven in de Werken van Mijn Heilige Geest; ja, Mijn Heilige Geest van Genade die vandaag neerdaalt om jullie de Weg, de Waarheid en het Leven te tonen, is waarlijk de Hoeksteen, de Hoeksteen die jullie niet erkennen en totaal verwerpen;

dochter, zelfs in jouw onvol­maaktheid zal Ik in staat zijn Mijn Boodschappen te voltooien; aanvaard je lijden als zegeningen; denk aan wat Ik moest lijden om Mijn Werk te volbrengen en dat Ik door Mijn Wonden jullie allen genezen heb; Ik, de Heer, heb edelmoedige zielen nodig die bereid zijn zichzelf te offeren voor anderen en kleine kruisbeelden te worden; al deze offers zullen niet tevergeefs zijn; er zal geweldig veel moeten worden hersteld en de tijd dringt;

dus, kleintje, leun op Mijn Schouder als je vermoeid bent; val niet, leun op Mij; we zijn verenigd; bid, Mijn Vassula, voor het belang van de redding van jouw tijdperk; liefkoos Mij, je God, door je kleinheid; liefkoos Mij met je gebeden die uit je hart komen; Ik wil oprechtheid; Ik wil geen verplichtingen, Ik wil je hart;  wees volmaakt!

kom, Mijn Ogen laten je niet los; jullie allen[2] zijn Mijn Vreugde, Mijn Geluk; 


[1] 1 Petr. 2:6-8.

[2] Kleine zielen.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message