DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Leer Geduldig Te Zijn

9 november 1989 

(Ik kom op deze wijze tot de Heer uit angst me weer te vergissen. Ik schijn op de een of andere manier dit alles niet te bevatten en te begrijpen, ik maak opnieuw een beproeving door. Toch kom ik tot U op de manier die U mij geleerd hebt.) 

Jezus? 

Ik ben; wees in vrede; Mijn Vassula, laat niemand de gave van je afnemen die Ik je gegeven heb; 

Sta niet toe dat dit gebeurt, mijn Heer! 

Ik zal niet toelaten dat dit gebeurt, maar houd Mijn Lessen in gedachten; houd in gedachten hoe Ik, de Heer, tot je kwam;

Jezus, U kent mijn angsten. 

Ik ken ze; 

U kent mijn kwellingen. 

Ik ken ze; 

Soms ben ik bang dat ik me vergis! 

Ik weet het, Mijn medegevoel gaat naar je uit en Ik verlang er zelfs meer naar om je dichter aan Mijn Hart te drukken; vrees niet en wees in vrede; vandaag vertel Ik je dat Ik je zal laten zien dat wat jij hebt van Mij komt; leer geduldig te zijn, leer van Mij; hoor Mij, leun op Mij, wijd Mij je tijd toe, houd nooit op met bidden[1] … Vassula, sinds wanneer hou je van Mij? 

Ik bemin U sinds de tijd van ‘de geschriften’ toen U mij op deze manier benaderde, vlak na mijn engelbewaarder Daniël. 

door ‘de geschriften’ ben Ik tot je gekomen, en Ik heb je opgetild door ‘de geschriften; Ik heb je gevormd door ‘de geschriften; Ik heb je Mijn Kennis gebracht door ‘de geschriften’; Ik heb je veranderd door ‘de geschriften’; Ik heb veel Goddeloze mensen bekeerd door ‘de geschriften’; Ik heb je de toestand van Mijn Kerk laten zien, weer door ‘de geschriften’; Ik heb je Mijn Heilig Hart getoond door ‘de geschriften’; hoe heb je ooit kunnen geloven dat deze vurigheid die Ik je geef van jou is of van jou komt!? bloem! Ik heb jou gekozen omdat je zo ellendig bent en omdat je zo ver van Mijn Kerk was; Ik heb je gekozen omdat je dood was, om aan de wereld te laten zien dat Ik geen macht van mensen nodig heb noch hun  heiligheid om Mijn plannen[2] uit te voeren;

het is zoals de Schrift zegt: "het was om de wijzen te beschamen dat God koos wat dwaas is naar menselijke maatstaven en om wat sterk is te beschamen, dat Hij koos wat zwak is naar menselijke maatstaven: zij, die de wereld gewoon en verachtelijk vindt, zijn degenen die God gekozen heeft - degenen die helemaal niets zijn om diegenen te ontmaskeren die alles zijn"  en tot op de dag van vandaag dank Ik de Vader dat Hij deze dingen verborgen heeft voor wijzen en verstandigen en slechts aan kinderen[3] heeft geopenbaard;

wees in vrede, Mijn kind; Mijn Kruis van Vrede en Liefde schreeuwt tot de wereld om bekering, om liefde, om vrede en om eenheid; Mijn Werken zijn om het menselijk ras weer tot goddelijkheid terug te brengen; Mijn Werken komen voort uit Mijn Barmhartigheid;

ga binnen in Mijn Heilig Hart en rust, Mijn Vassula; vrijheid is God liefhebben; Ik heb je bevrijd; 

Ere zij God! Geprezen zij onze Heer! 

Ik, Jezus van Nazareth, ben bij je; vandaag zal Ik tot je komen door Mijn ‘bezoekend beeld’;[4] Ik onthoud je nooit de genade waar je om vraagt; wees gezegend, Ik zal je helpen; bid, want dit is spreken tot Mij, en dan luister Ik naar je; 

Ik ben ook met je, mijn kleine engel;[5] wij, ons? 

Voor altijd en eeuwig.


[1] Hier was een pauze.

[2] Jezus zei dit alles als in één adem.

[3] Mt. 11:25.

[4] Een pelgrimsbeeld van het Heilig Hart. Een beeld dat negen dagen in elk huis blijft.

[5] Dit was onze Heilige Moeder.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message