DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Wijngaarden Zal Ik Nu Nog Meer Verspreiden
Ik Ben Op Mijn Weg Terug Naar Jullie

8 november 1989 

Mijn Vassula, leun op Mij; behaag Mij en vernieuw je belofte van trouw; 

Ik hernieuw mijn belofte van trouw aan U, mijn Verlosser en Heer.
Help mij het te houden. Help mij U trouw te zijn.
Heer, U hebt grote dingen met mij gedaan.
U hebt mijn ziel naar U opgetild
en U staat mij toe te leven onder Uw Licht.
U hebt mijn naaktheid bedekt met Uw Majesteitelijke Gaven.
U hebt mij vernieuwd.
U hebt mij laten opstaan zoals U Lazarus hebt laten opstaan.
U hebt mij bevrijd en ik bemin en aanbid U. 

beminde van Mijn Hart, leun op Mij; Ik en jij, jij en Ik; wij zullen samen Mijn Kruis van Vrede en Liefde delen; ach Vassula, je bent nu van Mij, bevrijd en levend! luister en schrijf:

Mijn Wijngaarden zal Ik nu nog meer verspreiden, aangezien deze generatie zo ongeestelijk is en niet in staat is haar rechterhand van haar linkerhand te onderscheiden; omdat zij een sluier hebben en in duisternis leven, kom Ik op deze manier om jullie allen te bezoeken; Ik kom spoedig terug en geen mens kan Mij tegenhouden, ook al zijn zij, die in de greep zijn van het beest, gestuurd om, als een holocaust, Mijn Wijngaarden te vertrappen, Ik zal met Mijn Macht deze Wijngaarden zelfs nog meer blijven uitbreiden; dit is een Heilige Strijd tussen de Heiligen en de gevallen engelen uit de Hel; bovendien voelt de aarde het gewicht van deze Strijd, niemand zal Mij ervan weerhouden Mijn lammeren te voeden;

Ik ben niet alleen woorden; Ik, de Heer, ben Macht; Ik kom niet naar jullie generatie met dreigementen, Ik kom om jullie te vragen je te bekeren; Ik kom om over jullie te schijnen; Ik daal tot jullie neer, Albarmhartig en met Grote Liefde kom Ik jullie naar Mij terughalen; Ik, de Heer, ben een God van Liefde en Barmhartigheid; wees niet traag in het begrijpen dat Ik het ben, de Heer, die jullie dorre akkers zal veranderen in wijngaarden;

Nu nog slechts een korte tijd, een zeer korte tijd, en Degene op Wie jullie wachten zal gekomen zijn; Ik zal niet uitstellen, Mijn Uur staat vast; Ik heb jullie niet lang geleden Mijn Belofte gegeven van Mijn Terugkeer en Ik zeg jullie zeer plechtig dat Ik op Mijn Weg terug ben naar jullie; Liefde keert terug, Liefde zal als Liefde tot jullie terugkeren; Ik, de Heer, Ben Liefde en Ik zal onder jullie wonen; probeer het te begrijpen, probeer de Tijden te beseffen;

Ik zeg jullie zeer plechtig dat tenzij jullie berouw hebben, vasten en onophoudelijk bidden, jullie niet in staat zullen zijn Mijn Licht te zien; eet Mijn vruchten zolang er nog tijd is; bekeer je en leef heilig, houd nooit op met bidden; Mijn Heilige Geest zal Zich blijven verspreiden over de mensheid; onderken de tekenen van de Tijden; Ik ben Aanwezig in alle Tijden;

kom, dochter, Liefde bemint je Oneindig; 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message