DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Kies Zwakheid Om Mijn Macht Te Tonen
Een Natie Toegewijd Aan Uw Heilige Naam Zal Verrijzen

31 oktober 1989 

geliefde, vrede zij met je;  luister naar Mij:

Ik geef met liefde les; Ik heb je met Wijsheid les gegeven, Ik heb je opgetild en gevormd; blijf in Mijn gunst en leef volgens Mijn scholing; alles zal van Mij komen, blijf onwankelbaar ten opzichte van Mijn Lessen;

Mijn Vassula, kalmeer de Woede van Mijn Vader door Hem te behagen, door kwaad met liefde te vergelden; kalmeer Zijn Woede vanwege deze slechte generatie met je liefde; laat Mij in jou openbaar worden zodat jij de Blijde Boodschap uitdraagt met liefde voor Liefde; God-is-met-je, Mijn kind; jou is opgedragen om het evangelie te verkondigen; Ik kies zwakheid om Mijn Macht te tonen en armoede om Mijn Rijkdommen en Wijsheid te tonen; maak nooit enige aanspraak voor jezelf; blijf niets, word nu zelfs nog kleiner, opdat Ik Mijn Werk kan voltooien; 

Mijn Heer en Verlosser? 

Ik ben; vrede, Mijn kind, wees niet bang, vrees nooit Mijn Aanwezigheid, vrees Mij alleen als je tegen Mij in opstand komt; wie niet met Mij is, verstrooit; denk hier aan, Mijn Openbaring aan jou verstrooit niet, Ze verzamelt; Mijn Openbaring verenigt jullie tot één Lichaam; heb Mijn Vrede, Mijn kind; blijf niets, blijf in Mij; Ik, de Heer, zegen je; 

(Dit werd gezegd vanwege de twijfels die ik af en toe  heb als ik denk dat ik me vergis …) 

(Ik buig mij naar het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima, dat op mijn kleine tafel staat waarop ik schrijf. Ik ga dicht naar Haar rechteroor en fluister in Haar oor: “U weet, Jezus heeft mij iets zeer kostbaars gegeven om te beschermen. Het heeft te maken met de Verheerlijking van Zijn Lichaam, Het is ook voor de redding van de zielen! Dus kom ik naar U, lieve Moeder en vraag U of U Het zou kunnen bewaren, beschermen en verdedigen voor mij. Ja, het is de Openbaring van de Heer, ik geef Het hele­maal over in Uw Handen. Intussen moet ik doorgaan met het werk van het Heilig Hart van Jezus, Hij Die mij heeft opgewekt voor deze zending en Die mij heeft gevormd.” - Spoedig zullen de doden hun graven verlaten bij het geluid van Zijn Stem, alles tot Zijn Verheerlijking. Spoedig zal er een Natie verrijzen, een Natie toegewijd aan Uw Heilige Naam, want dit is al lang geleden bekendgemaakt.) 

Mijn kind, niets zal Gods Liefde voor de mensheid belemmeren, ook al word je vervolgd, verontrust en aangevallen; wees bezonnen en gehoorzaam aan God; niemand heeft het recht degenen te beschuldigen die God kiest; Ik zal de Openbaring beschermen, zoals Ik alle andere Openbaringen van God bescherm; heb vertrouwen in de Heilige, Hij waakt over Zijn Werken;

openbaar Gods Liefde, mijn Vassula, zonder vrees; kom, wees in voortdurend gebed tot de Vader; 

Ik dank U en zegen U, Heilige Moeder.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message