DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Bid In Stilte
De Grote Geloofsaf­val

10 oktober 1989 

Mijn ziel verlangt vandaag hevig naar U.
Ik heb U mijn hart en mijn ziel
gegeven om te worden gevormd:
mijn Heer is tot mij gekomen
in al Zijn Heerlijkheid en Majesteit
om mijn ziel tot Zich te verheffen
om mij Zijn grote Liefde en Barmhartigheid te tonen,
Hij heeft mij met tederheid omhoog geheven
om aan alle Volkeren Zijn Oneindige Liefde en
Barmhartigheid te verkondigen.
Zijn Liefde is Eeuwigdurend. 

beminde, blijf klein om gemakkelijk in Mijn Heilig Hart te kunnen wegkruipen; Liefde bemint je; luister en schrijf:

vrede zij met jullie allen; Ik ben Vrede, Ik ben Liefde; Ik kom tot jullie volk vanuit Mijn Grenzeloze Barmhartigheid om Mijn Wijngaard ook in jullie land uit te breiden opdat zijn Velden genoeg vruchten voortbrengen om jullie stervende volk te voeden; Mijn Goddelijke Werken verspreiden zich over deze aarde en ze zijn allemaal goed omdat Zij aan elke behoefte op de juiste tijd voldoen; luister naar Mijn Stem vrome kinderen, en bloei zoals de bloemen bloeien wanneer de lente komt, bloei door Mijn Stralen van Puur Licht dat over jullie wordt uitgegoten;

Ik vul de duisternis van jullie volk met zegeningen; Ik wil jullie arme ziel genezen, Ik wil jullie vermoeide ziel laten rusten; werp je dus in Mijn geopende Armen; Ik ben jullie Redder die jullie oproept om naar Mij terug te keren; zie Mijn kinderen, de geest van lusteloosheid heeft vele volkeren met een sluier bedekt en velen van hen in een diepe slaap achtergelaten, en Ik, van boven, kijk naar dit alles met doodsangst en pijn; vandaag ben Ik, de Heer, op zoek naar jullie hart want wat Ik nodig heb is liefde, een beantwoording van liefde …

kom, kom bij Mij met eenvoud van hart, zoals een kind met vertrouwen bij zijn vader komt; kom ook bij Mij, terwijl je Mij jullie zwakheid toont en Mij over jullie problemen vertelt, laat jullie Vader in de Hemel jullie horen ...

Ik ben Liefde, de Verheven Bron van Liefde, die hunkert naar een beantwoording van Liefde; sla Mijn smeekbe­de niet af; weiger wel de bekoringen rondom jou, Mijn kind; geef Satan geen houvast; als je eens wist hoe dicht Ik bij je ben en hoe Ik verlang om je ziel tot Mij te verheffen en je met echt Voedsel te voeden!

probeer Mij te begrijpen, probeer te ontdekken wat Mijn Wil is; wees hier niet alleen om je nieuwsgierigheid te bevredigen, wees hier om te leren; vergroot de ruimte van je hart alleen voor Mij om Mij toe te staan in jou Mijn Thuis te maken; verstik Mijn Geest in jou niet door onzedelijkheid, rationalisme, egoïsme en andere zonden; verstik Mij niet, laat Mijn Geest in jou ademen en sla je ogen op naar de Hemel en bid in stilte zoals Ik tot Mijn Vader gebeden heb; 

bid met je hart … en Hij zal naar je luisteren;
bid met liefde  ... en Hij zal je niet afwijzen;
bid met Geloof … en Hij zal je smeekbede niet afslaan;

alles wat je doet, doe het met liefde voor Liefde; Ik zal niet stil en onbewogen blijven of je geen antwoord geven op je smeken want Ik ben vol Barmhartigheid en vol Tederheid;

Ik ben de Goede Herder, die tussen het puin naar Zijn lammeren en Zijn schapen zoekt; Ik kom je zoeken met Mijn Hart in Mijn Hand om Het je aan te bieden; Ik kom je zoeken in je armzaligheid om je er opnieuw aan te herinneren dat je niet vaderloos bent en dat jullie Mij allen toebehoren; Ik kom jullie eraan herinneren dat er in het Huis van Mijn Vader een plaats is voor jou, Mijn kind[1]... een plaats die jou toebehoort ... Mijn Ziel verlangt naar jou ... Mijn Ziel is ongelofelijk verdrietig telkens wanneer er voor de eeuwigheid een plaats leeg blijft … Ik, de Heer, breng jullie de Hemel in Mijn Handen,[2] als een geschenk voor jullie, om Het jullie aan te bieden, maar Mijn vijand wil voorkomen dat jullie Het ontvangen;

zo vaak gebruikt hij arme zielen om Mijn Stem tot zwijgen te brengen, de Genaden van Mijn Heilige Geest af te wijzen en op die manier Mijn Lichaam onherken­baar te verminken; terwijl achter een Wolk van Duisternis deze zielen Meesters van het Kwaad en van de IJdelheid worden, ze weigeren Mijn Wegen te begrijpen; deze mensen drukken zwaar op Mijn Hart; onbevreesd komen zij bij Mij met niets, met lege handen; ze drijven de spot met Mijn Belofte, zij plaatsen weer een rietstok in Mijn Rechterhand en beschimpen Mij, dan weer trekken ze hem uit Mijn Hand om ermee op Mijn Hoofd te slaan, dan weer vallen ze op de knieën om Mij te huldigen opdat de mensen buiten de Kerk goed over hen spreken; die heiligschennis kruisigt Mij elke dag opnieuw, ze slepen Mij herhaaldelijk naar Calvarië, ze haten Mij zonder reden, ach, Mijn kinderen ...

deze mensen hebben Mijn Ogen en de Ogen van Mijn Moeder tot een eeuwige waterbron gemaakt; luister naar Mijn Schreeuw vanaf Mijn Kruis, want ontelbare menigten vallen voortdurend in het eeuwige vuur; luister naar de Geest die Leven brengt;

jullie volkeren zijn grof van hart geworden en hebben de bron van Kennis verloochend;  richt jullie ogen op Mij! hef jullie hoofd op tot Mij! kom, neem Mijn Licht in jullie op, sta Mij toe jullie lijkkleed, dat jullie volkeren omhult te verwijderen; Ik ben de Hoeder van jullie ziel en van jullie hart, die jullie smeekt om een beantwoor­ding van liefde; om een liefde zonder eigenbelang, sterf aan jezelf en sta jullie hart toe door de Geest te worden geleid en de Geest zal jullie leiden tot de Waarheid, tot Mijn erkenning; luister naar Mijn Stem, de Stem van Mijn Geest; vermeerder jullie gebeden en leef heilig, wees heilig want Ik ben Heilig;

als Mijn Huis vandaag in puin ligt door het atheïsme dat in zo vele harten[3] regeert, komt dit doordat jullie generatie Mij een plaats in hun hart weigert; Ik kom en vind geen liefde, geen geloof en geen hoop; Mijn Huis is een ruïne; gereduceerd tot een hoop puin door Rationalisme, Ongehoorzaamheid en IJdelheid; Mijn prachtige weiden van vroeger zijn nu dor vanwege de Grote Geloofsaf­val die Mijn Heiligdom is binnengedrongen;

de Gehoor­zaamheid ontbreekt; Ik heb Mijn herdersstaf geheel aan Petrus gegeven om Mijn lammeren te leiden tot aan Mijn Weder­komst, maar in hun verdorvenheid en uit eigenbelang en niet voor Mijn belang, hebben ze Mijn herdersstaf in tweeën gebroken en daarna versplinterd … de Broederlijkheid werd verbroken, Trouw vernietigd en bij de Fonteinen van Liefde, Vrede en Eenheid, Fonteinen die eens bestonden ligt Mijn Kudde dood op stapels; alles wat Ik van deze herders vraag die Petrus de rug toe keren is zich te buigen en hun Fout te erkennen; Ik wil dat zij de rustplaats bereiken die Ik voor hen heb; Ik wil niet dat zij als sterren vallen, de een na de ander; als ze toch eens wilden luisteren naar wat de Geest vandaag tot hen zegt; Ik zal hen niet aan hun geloofsafval herinneren noch aan de Wonden die Ik van hen ontvang;

bid voor deze priesters, Mijn liefde voor hen is Groot maar evenzeer Mijn lijden dat zij Mij tegenwoordig aandoen; bid dat ze zich buigen en elkaar de voeten wassen met nederigheid en liefde;

Ik, jullie Heer Jezus Christus, slaak Mijn Zuchten van Liefde op jullie voorhoofd en met Grote Liefde zegen Ik ieder van jullie opdat jullie één worden zoals de Heilige Drie-Een­heid Eén en Dezelfde is; jullie ook, wees één onder Mijn Heilige Naam; [1] Jezus zei dit zeer bewogen.

[2] Ik zag in een innerlijk visioen Jezus, met in Zijn Handen een stralende, lichtende globe, die mij herinnerde aan de lichtglans van de Aartsengel Michaël.

[3] Toen Jezus dit zei was Hij buitengewoon bedroefd. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message