DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Heb Slachtofferzielen Nodig

9 oktober 1989 

vrede zij met je; bid voor hen die nog steeds proberen 's nachts Mijn Wijngaard te vernielen; bid, Mijn Vassula, dat Mijn woede om deze zielen afneemt; Ik heb Wonden die de Gerechtigheid van Mijn Vader doen opvlammen tengevolge van alle misdaden van deze generatie; als Hij ziet hoe ze Mijn Offer van Verzoening behandelen en hoe gekneusd, gegeseld en verscheurd Mijn Lichaam is, is Zijn neiging groot om de volkeren uiteen te drijven en hen terug te brengen tot een hoop stof; zelfs Mijn Engelen sidderen om wat de hele aarde kan overkomen; Mijn Abba betoont alleen medelijden vanwege de weinige zielen die offers brengen en Mij beminnen;

ach Vassula! Mijn smarten zijn groot; kleine ziel, Ik bemin je hartstochtelijk; Ik louter en zuiver edelmoedige zielen, zielen die bereid zijn voor anderen eerherstel te geven en uit te boeten; Ik heb slachtofferzielen nodig om slachtoffers van Liefde te worden, slachtoffers van Mijn Lijden, slachtoffers die zichzelf versterven, slachtoffers die bereid zijn Mijn Kruis te delen; Ik heb edelmoedige zielen nodig die bereid zijn te worden omge­vormd door Mijn Eigen Hand tot levende kruisbeelden; hoe anders zou Ik de Hand van Mijn Vader ervan kunnen weerhouden jullie te slaan?

de wereld moet veranderen, zich bekeren en heilig leven; Ik zal niet langer toestaan dat Mijn Heilige Naam wordt ontheiligd; Mijn Lijden wordt herhaald in Mijn Mystieke Lichaam en Ik lijd evenzeer als toen Ik in Mijn Lijden leed; Ik betreed, dochter, herhaaldelijk dezelfde weg naar Calvarië; elk uur weer word Ik opnieuw gekruisigd; Ik die Liefde Ben, verdien Ik dit alles? 

Adem over ons om slachtoffers van liefde te worden en in staat te zijn voor anderen uit te boeten, Heer Jezus. 

Mijn kinderen, jullie kunnen Mij verlichting schenken door jullie liefde; bemin Mij en doe boete, vast en offer; al deze dingen houden de woede van Mijn Vader tegen; Vassula, sta Mij toe je te vullen, sta Mij toe je te gebruiken; oh dochter … je tranen troosten Mij; Mijn bloem, laat je tranen overvloeien in de Mijne en één zijn; als Mijn Vader jouw tranen in de Mijne zal zien, zal Hij gekalmeerd zijn;

Ik, Jezus, zegen je, Ik zegen alle heilige voorwerpen die jullie thuis hebben;[1]  herhaal dit![2] 

O, wat zal ik U graag troosten! 

ach Vassula, je troost Mij door je wens  om Mij te troosten; Ik heb je geschapen om Mij te troosten, Ik heb je geschapen om Mij rust te geven, Mij te beminnen en met Mij Mijn lijden te delen; denk eraan,  Ik ben spoedig bij je;  


[1] Ik zei tegen Jezus: "O, hoezeer verlang ik U te troosten".

[2] Jezus riep als verbaasd uit: “herhaal dit”. Ik voelde dat Zijn Heilig Hart opsprong van vreugde. 

 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message