DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Het Verlangen Van God

2 oktober 1989 

Jezus? 

Ik ben; kom, Mijn kind, neem Mijn Hand en we zullen samen werken; Ik ben Wijsheid, je Leraar, wees dus alleen afhankelijk van Mij; leer dat niemand je betere kennis kan geven dan Ik, die de Heer ben; luister en schrijf:

schepping! ziel! jij die Mij leest, jij die Mij hoort, loof Mij, verheerlijk Mij, loof Mij van de ochtend tot de avond, prijs en verheerlijk Mij zonder ophouden, geef eerherstel voor hen die Mij nooit loven noch Mij verheerlijken; zegen Mij, aanbid Mij en verlang naar Mij, heeft niemand je verteld van de Lofzang van de Drie Jongelingen?[1] leer hem dan en verkondig dit aan de volkeren; de Geest van Waarheid is met jullie allen, Mijn kindertjes; Ik wil jullie eraan herinneren dat Ik God ben tot wie jullie komen om te ontmoeten en te bidden; omdat Ik een levende God ben, voel Ik het als jullie bij Mij komen met een lippengebed; Ik wil dat jullie naar Mij verlangen … verlang naar Mij, verlang naar Mij, hunker naar Mij, zoek Mij met passie, heb geen ander verlangen dan naar Mij, verlang ernaar om in voortduren­de verbinding met Mij te zijn, verlang Mij een genoegen te doen, verlang Mij te voelen en Mij te horen, verlang naar Mijn Aanwezigheid, laat niets van deze wereld jullie bedriegen; want als de wereld jullie haat, bedenk dan dat ze Mij vóór jullie  heeft gehaat;

stel Mij op de Eerste plaats, verwond Mijn Heilig Hart niet door Mij te verwaarlozen; dichtbij Mij zullen jullie Mijn Liefde voelen, Mijn Vrede; en deze Hemelse eensgezindheid die Ik met Mijn Engelen heb kan ook die van jullie zijn als jullie dichter bij Mij komen; Ik bemin jullie allen met een eeuwige liefde, een liefde die jullie hier op aarde niet kunnen begrijpen; kom en Ik zal jullie laten zien, als jullie het willen, wat Waar Leven in God betekent; Ik zeg jullie plechtig dat ieder die leeft in Liefde, in Mij jullie God leeft en Ik leef in hem;

ontwaak uit jullie slaap, wordt wakker uit jullie diepe slaap en bedrieg jezelf niet door te zeggen: "maar ik bemin de Heer en Hij weet het, Ik heb Hem altijd bemind en dus is mijn geweten zuiver", vandaag zeg Ik jullie naar Mij terug te komen; als jullie vragen, "maar hoe moeten wij terugkeren?" zal Ik jullie zeggen, door je te bekeren; en als jullie zeggen, “maar we zijn al bekeerd, hoe moeten we ons bekeren?" dan zal Ik jullie zeggen, door naar Mij te verlangen, door naar Mij te hunkeren; zoek Mij, de Heilige; kom Mij aanbidden; laat Mij jullie erfdeel zijn, jullie Heilige; laat jullie ogen overlopen van tranen van liefde in Mijn Aanwezigheid;

wees waakzaam, wees waakzaam, als jullie wisten hoe veel alarmerender het is de oorzaak van jullie zonden niet te kennen, jullie zonden niet te voelen en het gevoel voor wat goed is en wat kwaad is te hebben verloren! weersta de tactiek van de duivel; wees waakzaam in jullie gebeden, wees in constant gebed tot Mij; bid zonder ophouden, laat Mij voelen dat jullie voortdurend naar Mij verlangen: een voortdurend gebed, een gebed dat uit jullie hart komt, is Het Verlangen van God, Mijn beminden; als jullie willen groeien in Mijn Liefde, dan weg met jullie lusteloosheid en jullie lippengebeden, in voortdurend gebed zijn betekent naar Mij verlangen, jullie Heer; probeer Mijn Boodschap te begrijpen; verlang met vreugde naar Mij; verlang naar Mij met jullie hart en niet met jullie lippen; laat Mij jullie horen uitroepen: "Abba!"; kom dus weer bij Mij als kleine kinderen, kom terug naar Mij en vraag Mij met jullie hart, zoek Mij met jullie hart, kom tot Mij en offer Mij jullie hart; Vroomheid zal jullie ziel mooi maken; dwaal niet af van de Waarheid, want de Waarheid is Liefde, kom dus vol liefde tot Mij en put uit Mijn Hart; wees in de Waarheid, leef in de Waarheid door ononderbroken naar Mij te verlangen; doe dit alles opdat jullie kunnen leven;

in deze laatste dagen stort Ik Mijn Geest van Genade uit over de gehele mensheid, hebben jullie niet gemerkt dat Ik zelfs aan de geringsten geef? Mijn Geest van Genade wordt over jullie generatie uitgestort om jullie te leren Mij te beminnen; Ik kom als de Herinnering aan Mijn Woord; Ik kom om deze duisternis te verlichten met Mijn Licht; Ik kom om jullie te waarschuwen en wakker te schudden uit jullie diepe slaap; Ik kom niet met woede, Ik kom met Liefde, Vrede en Barmhartigheid om het doodskleed te verwijderen dat jullie volkeren omhult; Ik kom om jullie eraan te herinneren dat Ik Heilig ben en dat jullie heilig moeten leven; Ik kom om jullie eraan te herinneren en te leren hoe jullie moeten bidden; Ik heb jullie alles gegeven om jullie ziel tot Mij te verheffen en Mijn Koninkrijk met Mij te delen;

Ik kom naar jullie als een Bedelaar die jullie smeekt; Ik kom naar jullie als Wijsheid, die jullie weer helemaal opnieuw de kennis van de Heiligheid leert; met grote vurigheid bied Ik jullie Mijn Hart aan, en met grote nederigheid bied Ik jullie Mijzelf elke dag aan als jullie dagelijks Brood; Ik geef jullie Voedsel om naar hartelust te eten, en tot verzadiging toe; kom dus naar Mij, kom terug bij Mij en prijs Mij, jullie God;

Ik zegen jullie allen en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; Liefde bemint jullie allen; wees één;  


[1] Te vinden in het boek van Daniël 3:52-90.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message